Med Studeos läromedel är det möjligt att göra bedömningen så att den stöder lärandet. Bedömningen är mångsidig: den görs av både läraren och de studerande.

Information om kunskaperna fås via uppgifterna

Uppgifterna i Studeos läromedel och de prestationsuppgifter som insamlas stöder den kontinuerliga utvärderingen. Läraren får en helhetsbild av de studerandes kunskaper under hela kursen.

Då minskar också slutprovets betydelse och slutvitsordet kan ges utifrån olika slag av information. Till exempel totalpoängen från proven, uppgifterna och kamratbedömningen ger en ganska mångsidig bild av den studerandes kunskaper.

Man bör inte se uppgifterna som summativa prov. Det är snarare frågan om formativ bedömning, vilket innebär att de kunskaper som uppgifterna ger utgör ett stöd för kunskapsutvecklingen.

Uppgifter

  • Svaren på uppgifterna ger mångsidig information om den studerande framsteg.

  • Uppgifterna har kategoriserats enligt vilka slags färdigheter de tränar – det gör det möjligt att bedöma hur den studerande utvecklats inom olika färdigheter.

Lärarens bedömning

  • Läraren bedömer de uppgifter om inte rättas och poängsätts automatiskt.

  • Externa uppgifter: En extern uppgift kan vara till exempel ett projekt som inte ingår i Studeos läromedel. Läraren kan bedöma den studerandes kunskaper och ge poäng på Studeos lärplattform.

  • Läraren kan också ge emblem, kunskapsmärken.

Kamratbedömning

  • I Studeos läromedel kan de studerande göra kamratbedömningar. Syftet med dem är att stödja dels substanskunskapen, dels utvecklingen av viktiga färdigheter. Det gäller till exempel tänkande, informationsfärdigheter, kommunikationsfärdigheter och kreativitet. Redan bedömningen av dessa färdigheter kan främja lärandet avsevärt.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?