Både lärare och studerande kan göra förändringar i sin användarinformation eller sina profildata. Man kan aktivera sin användarprofil med "personikonen" på vänstra arbetsbalken.

Lärarens profil

Läraren kan göra förändringar i följande:

  • Namn

  • Epostadress

  • Adress och telefonnummer (inte obligatoriska)

  • Läroinrättning/skola

  • Språk

Observera! För läraren är läroinrättningen/skolan inte kritisk information. Om man arbetar i flera skolor, räcker det med att ange en av dem. Valet förbrukar inga användarlicenser.

Studerandes profil

En studerande kan förändra följande:

  • Epostadress

  • Adress och telefonnummer (inte obligatoriska)

  • Läroinrättning/skola

  • Språk

Det är mycket viktigt att Läroinrättningen/skolan anges korrekt om skolan betalar för licenserna.

En studerande kan inte ändra sitt namn eller sitt användarnamn. Det här förhindrar missbruk av läromedlen. En studerande kunde i teorin logga in på ett läromedel någon annan har rätt att använda. Om en studerande gör ett allmänt namnbyte, ska läraren kontakta Studeo för uppdatering i systemet.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?