Läromedlen i Studeo kan kombineras till en helhet som en grupp kan använda. Du kan välja ut två eller flera läromedel, ur vilka delar av innehållet eller allting kan utgöra en helhet i det egna läromedel du vill använda. Kapitel ur enskilda läromedel kan läggas till, ordningsföljden av kapitlen kan ändras och underkapitel kan strykas. Du kan också lägga till material under periodens gång.

Hur kombineras material?

1. Logga in vid Studeo och klicka på knappen "Kombinera flera läromedel" på hemsidan.

2. Välj ett läromedel du vill ha med i kombinationen. Du kan använda sökfälten antingen så att en del av läromedlets namn eller förkortning (tillexempel ENA1) skrivs in i rutan Sök läromedel, eller så att Utbildningsnivå och Läroämne väljs med de två första rutornas rullgardinsmenyer. Då kan man få en helhetsbild av utbudet.

3. Gå högerut på skärmen till du hittar Välj-knappen. Observera tt den kan ligga utanför skärmen, beroende på webbläsares och datorns skärminställningar. Då måste man skrolla högerut en aning.

4. Nu har läromedlet flyttas upp i rutan över valda läromedel. Nästa läromedel väljs på samma sätt som det första.

När läromedlen valts, trycker man på "Nästa" för att komma till basinformationssidan.

5. Basinformationen kan se ut som bilden nedan visar: Ge gruppen ett namn och en förkortning. Välj läsår, hur utvärderingen avvägs och om modellsvar genast efter inlämning ska kunna granskas.

6. Nu kan du klicka och dra kapitel från läromedlen till den nya helheten, som visas i rutan till höger. I den rutan kan du vidare ändra ordningsföljden på kapitlen och klicka på "pil ned", där den finns för att undersöka underkapitel. Sådana kan dras bort ur helheten om du vill. Ändringar kan också göras senare.

7. Tryck slutligen på Ny grupp-knappen.

Di nya grupp är nu klar och visas med en anslutningsnyckel. Du kan förändra innehållet senare om du så önskar. Då använder du den lilla pennan uppe till höger.

Färdiga grupper kan inte raderas, men nog döljas med hjälp av det lilla kugghjulet. Kom ihåg att om den nya gruppen inte känns bra som sådan, kan den alltid bearbetas efter det att den skapats. Både innan och efter att den tagits i bruk. De studerande bör ha tillgång till de läromedel som kombineras.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?