Då en skola fått en licensbeställning från Studeo, kan en studerande helt enkelt ta läromedlet i bruk genom att mata in den anslutningsnyckel som läraren delar ut. Inmatningen gör man på sin hemsida i Studeo i rutan "Gå med i gruppen". I gymnasiet måste en studerande dessutom bekräfta sin rätt att använda det av skolan licensierade läromedlet. Det sker på den ruta som öppnas när kursnycklen matas in.

Paketlicens

Om skolan har beställt en paketlicens enligt vilken samtliga läromedel i Studeo får användas, sker anslutningen på samma sätt som ovan.

I båda fallen är det viktigt att den studerandes profildata är korrekt inmatade. Profildata matas in då man registrerar sig som Studeoanvändare för första gången. Viktigt är att bland annat rätt skola ska vara angiven. Om fel skola är inmatad, öppnas inte läromedlet. Alla Studeoanvändare kan byta ut skola/läroinrättning vid behov. Det sker via de personliga inställningarna som öppnas med knappen

i vänstra balken. Vill man skriva om någonting, sker det via "pennan"

uppe på skärmen.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?