Användarens hemsida (Mina grupper-sidan)

På hemsidan hittar du alla de läromedel du tagit i bruk. Fliken Mina grupper ger en lista på vilka (synliga) grupper som har ett läromedel. Fliken Dolda grupper visar motsvarande de grupper man inte vill ha på hemsidan. En grupp kan döljas med kugghjulet i nedre högra hörnet på gruppens bildikon. Dessutom finns fliken Hitta studerande, som ger en lista över gruppens medlemmar, med en del extra information.

Du kan bekanta dig med och aktivera nya läromedel genom att klicka på

eller kombinera flera Studeo-läromedel till ett eget gruppläromedel med

Du kan ansluta dig till en grupp genom att mata in anslutningsnyckeln i fältet under rubriken Gå med i gruppen. Det här gäller både studerande och lärare som vill vara med i en grupp en kollega skapat.


Gruppernas bildikoner

Varje aktiva grupp har en bildikon. Här kan man se en del information, till exempel provdatum. Kugghjulet gör det möjligt att dölja gruppen eller visa den på nytt. Med kugghjulet kan också gruppinformationen kopieras till en ny grupp.

Då läraren klickar på pennan & häftet bredvid kugghjulet, öppnas uppgiftssidan där tilldelade uppgifter kan granskas. En orange talmarkering på häftet indikerar att det finns okorrigerade uppgifter..

En grupp kan flyttas till fliken Dolda grupper

När arbetet i en grupp avslutat, kan gruppikonen flyttas till fliken Dolda grupper. Observera att detta inte inverkar på hur de studerande ser gruppen eller kan arbeta med den. De kan till exempel fortfarande svara på uppgifter.

Gruppen kan döljas med kugghjulet och valet Dölj. En dold grupp under fliken "Dolda grupper" kan återställas som synlig med kugghjulet. Observera att dölja en grupp inte är det samma som att inaktivera den.


Gruppens framsida

Genom att klicka på gruppens bildikon kommer du till framsidan. Där kan gruppinformation och innehållsförteckningen editeras.

 • Med PDF-ikonen kan läromedlet laddas ner till datorn i PDF-format. Det går att välja vad som ska ska laddas ned, som uppgifter, lärarguide, innehållsförteckning, informationsrutor, inbäddade element och bilder.

Övre balken på sidan

Verktygsbalken upp på sidan är alltid framme oberoende av vilken del av läromedlet du arbetar med. Om den inte kan ses på sidan, kan det hända att du måste zooma ut med Ctrl- eller Cmd-minus. I övre högra hörnet finns en "trestreckad" knapp, som öppnar balken i sidovy till höger, om den inte ses uppe på skärmen.

 • Gruppens namn kan alltid ses och genom att klicka på namnet får du fram gruppens hemsida.

 • Uppgifter-menyn är en genväg till Uppgifter-sidan, där alla tilldelade uppgifter visas.

 • Studerande-menyn tar fram användarlistan, där gruppens medlemmar kan ses. Både studerande och eventuella anslutna kolleger finns listade här.

 • Utvärdering-menyn leder till utvärderingsinformation, som mängden utförda uppgifter och studieframsteg.

 • Prov-menyn ger en möjlighet att skapa nya prov eller granska och korrigera avklarade prov. Här ser du också provuppgiftsdatabasen, ur vilken färdiga provuppgifter kan överföras till dina prov. Uppgifterna kan modifieras i provet. Det går också att lägga till egna provuppgifter i databasen för framtida bruk.

 • Alla anteckningar -menyn ger en lista på de anteckningar, understreckningar och kommentarer du gjort i läromedlet.

 • Diskussioner-menyn sammanfattar de diskussioner som förts i gruppen.

 • Sökfunktionen gör det möjligt att hitta information i texten, uppgifterna och anteckningar (på kommande)

Anslagstavlan och gruppens basinformation

 • På anslagstavlan kan du skriva in till exempel tidtabeller och länkar till videomöten. Man kan också bädda in till exempel en Google-kalender. Gruppens bedömningskriterier kan anges, med mera. Pennan i övre högra hörnet leder till editeringsskärmen.

 • Gruppens basinformation omfattar bland annat möjligheten justera bedömningskriterier och bestämma om lösningsförslag ska viss genast en uppgift lämnas in.


Innehållsförteckningen

Innehållsförteckningen kan alltid ses till höger på gruppens framsida. Mon kommer också åt innehållsförteckningen via ikonen

Det går att fästa innehållsförteckningen vid vänstra arbetsbalken om man så vill. Då trycker man på "häftstiftet" uppe till höger.


Innehållssidorna

Du kan söka dig fram till olika avsnitt i läromedlet genom att klicka på kapitlen i innehållsförteckningen. Du kan också använda pilknapparna upp till vänster

för att förflytta dig från kapitel till kapitel. Pennan (eller sid-ikonen) bredvid pilknapparna växlar mellan läsläge och markeringsläge. I det senare ser man alla de understreckningar med kommentarer man gjort. Innehållssidorna kan antingen visas i en eller två kolumner, beroende på användarens preferenser. Då två kolumner väljs, genom att trycka på något av alternativen

visas det valda alternativet i högra kolumnen, medan den vänstra kolumnen visar kapiteltexten. Alternativen ovan visas för både läraren och de studerande, med undantag av guiden som är avsedd bara för läraren. I språkundervisning kan ofta också en ordlista finnas med bland verktygen.

Det går att jobba med uppgifter och andra element också i helskärmsläge. Krysset gör att högra kolumnen försvinner.

Innehållet kan studeras i tre olika tillstånd:

Av tekniska skäl måste man välja mellan tillstånden. Att använda två av dem samtidigt kan skapa problem. Man kan välja mellan att bara läsa, läsa och markera och lyssna till materialet. Möjligheten att lyssna finns inte med i matematiska ämnen, eftersom det formler är "svårlästa".


Specialinnehåll och extra information

I innehållet kan man stöta på så kallade lådor med extra information. De här lådorna är färgade. Extra information är vanligen violettfärgad. Blå lådor kan fungera med exempel som kan ha dolt innehåll. Det öppnas först när man klickar på rutan. Gröna lådor används ofta för sammandrag.

I slutet av ett kapitel finns möjligheter att lägga till innehåll. Extra innehåll ger läraren en möjlighet att komplettera ett kapitel med eget material. Gruppens gemensamma innehåll kan användas till exempel för grupparbeten, som editeras och kan granskas av alla i gruppen. Tilläggen där ses inte utanför gruppen. Tillägg i Skolans gemensamma innehåll kan däremot användas av kommande grupper.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?