När du bekantar dig med ett läromedel, finns det tre olika inställningar värda att bekanta sig med:

  • läsinställning

  • anteckningsinställning

  • avlyssningsinställning.

Du kan växla mellan inställningarna med "trestreckade" knappen upp till vänster. Du måste ha öppnat ett kapitel för att hitta knappen. På hemsidan syns den inte. Med menyn som öppnar sig väljer du inställning. Av tekniska skäl är det omöjligt att ha två av dessa inställningar påkopplade samtidigt.

Om du väljer inställningen Läs, går det bara att läsa texten. Inställningen Markera gör det också möjligt att läsa, men du kan dessutom markera ett avsnitt text, välja färg för markeringen och lägga till en kommentar, som visas då du klickar på markeringen.

OBSERVERA Avlyssningsinställningen är inte aktiverad i språkläromedel eller i matematiska ämnen. När du klickar på Läs, kommer en datorröst eller en inspelad människoröst att läsa upp innehållet. I språk skulle texten läsas upp med en speciell brytning, vilket inte alltid är önskvärt. Algoritmen bakom talsyntesen klarar inte av matematisk text, matematiska formler eller namn på kemiska föreningar på ett godtagbart sätt.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?