Studeo-läromedlen kan avlyssnas antingen med en inläst människoröst eller med en talsyntetisator. Om en människoröst bandats in, ser innehållet ut så här:

Då du klickar på uppspelningsknappen kan du lyssna på innehållet. Du kan vidare klicka på ljudbandet och välja var uppspelningen fortsätter. Om uppspelningsknappen inte syns på skärmen, kan det hjälpa att zooma in skärmen (ctrl eller cmd och +).

Den vanligaste uppspelningsmetoden bygger på talsyntes. Syntesens algoritmer bearbetas hela tiden för att den ska låta så naturlig som möjligt. Idealt ska det inte gå att skilja på talsyntesen och en äkta människoröst. Talsyntetisatorn är kodad för att mångsidigt kunna användas med digitala material. Den innehåller att antal verktyg som underlättar uppspelningen. Verktygen kan kopplas på eller av under huvudmenyn Lyssna.

Val av inställningen Lyssna

När du läser läromedlens kapitel, kan en av tre olika arbetsinställningar väljas, Läs, Markera och Lyssna. Ikonen uppe på arbetsbalken gör att valmenyn aktiveras. Av tekniska skäl måste man välj ett av dessa alternativ i taget.

OBSERVERA Avlyssningsinställningen är inte aktiverad i språkläromedel eller i matematiska ämnen. När du klickar på Läs, kommer en datorröst eller en inspelad människoröst att läsa upp innehållet. I språk skulle texten läsas upp med en speciell brytning, vilket inte alltid är önskvärt. Algoritmen bakom talsyntesen klarar inte av matematisk text, matematiska formler eller namn på kemiska föreningar på ett godtagbart sätt.

Inställningar då man lyssnar

Koppla först på Läs-inställningen. Inställningens utseende bearbetas möjligen. Det kan hända att din version ser lite annorlunda ut.

  • Med uppspelningsknappen kan du starta uppspelningen så att det ord som läses upp färgas i texten.

  • I inställningarna kan du koppla färgningsfunktionen på eller av. Du kan också välja färg.

  • aA-knappen kan få texten som läses upp att visas nere på skärmen med förstorad font.

  • Pil-knappen får innehållet att öppnas i en egen ruta. Du kan välja fontstorlek och justera textrutan så att den täcker hela skärmen. Då ser du inte störande element runt texten. Du kan naturligtvis också lyssna på materialet i rutan.

  • Läslinjal-verktyget kan flyttas över texten du läser, om detta känns bra. Läslinjalens storlek kan varieras.

Översättning av texten till andra språk

Texten kan vid behov översättas. Då används Googles översättningsrutiner som verktyg. En sådan översättning är givetvis långt ifrån alltid perfekt.

Du översätter så här:

  1. Klicka först på inställningen Läs.

  2. Välj sedan texten du vill översätta och språket som översättningen sker till.

  3. Ett verktygsfönster kommer fram. Med det kan du också lyssna på översättningen.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?