I Studeoläromedlen kan en lärare påverka kapitlens ordningsföljd. Enskilda underkapitel eller större helheter kan också döljas för de studerande.

Innehållsförteckningen kan justeras på gruppens framsida med hjälp av pennan, uppe till höger på skärmen.

Kapitel kan flyttas i innehållsförteckningen. De kan också döljas genom att dra dem till rutan till vänster. Också underkapitel kan döljas.

De dolda kapitlen och underkapitlen kan senare dras tillbaka till innehållsförteckningen och bli synliga på nytt. De studerande kan alltid granska det ursprungliga läromedlet i rutan Baserar sig på läromedlet på gruppens framsida.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?