Läraren kan överföra de tilldelade uppgifterna och den bearbetade innehållsförteckningen till en ny grupp. Det här sker i samband med att den nya gruppen skapas. Alla uppgifterna tilldelas ändå inte per automatik i den nya gruppen. Det skulle leda till en störtflod av uppgifter, vilket inte känns vettigt ur en pedagogisk synvinkel. I stället kan läraren tilldela uppgifterna kapitelvis med ett enda kommando.

Hur kopieras de tilldelade uppgifterna och innehållsförteckningen?

1. Sök på din hemsida fram den grupp vars tilldelade uppgifter du vill överföra.

2. Välj "Ny grupp" via kugghjulet.

3. Välj det du vill överföra till den nya gruppen.

Du kan alltså kopiera:

  • Egna uppgifter

  • Eget innehåll

  • Tilldelade uppgifter

  • Innehållsförteckningen om du valt att bearbeta den.

4. I den nya gruppen kan du i varje kapitel gå till uppgiftsdelen och uppe på sidan där välja:

När valet är gjort kan du klicka på "tilldela alla" eller "tilldela enskilt".

Listan över tilldelade uppgifter kan fortfarande bearbetas. Med hjälp av kryssrutan till vänster, kan uppgifter bockas av eller på.


Löysitkö etsimäsi vastauksen?