I Studeo kan diskussioner föras på tre olika nivåer:

  1. Allmänna diskussioner där hela gruppen kan delta.

  2. Diskussioner knutna till ett kapitel.

  3. Diskussioner knutna till en enskild uppgift.

Varje gruppmedlem, både studernade och lärare, kan starta en diskussion. Diskussionerna kan bara läsas av gruppmedlemmarna.

Allmänna diskussioner där hela gruppen kan delta

Du kan se alla pågående diskussioner och starta en ny diskussion via Diskussionsknappen på övre verktygsbalken

  • En ny diskussion aktiveras genom klick på "Allmän diskussion för gruppen". Då kan diskussioner föras om läromedlet och dess innehåll som helhet. Hela gruppen kan delta.

  • Också de studerande kan starta en diskussion så här.

Du ser pågående diskussioner på sidan. Som lärare kan du fungera som moderator och ta bort inlägg om du vill. Det sker med ikonen "soptunna". Du kan också avsluta en diskussion med pratbubblan som visar ett stopptecken.


Diskussioner inom ett kapitel

  • Både lärare och studerande kan starta en diskussion och skriva inlägg.

  • Diskussionen kan föras i högra kolumnen eller över hela skärmen.

En ny diskussion startas med "Lägg till diskussion" . Alla inlägg kan kommenteras.

Bredvid förda diskussioner öppnas ett kugghjul. Här kan du som lärare välja att följa diskussionen, radera den eller tilldela emblem. Om du slutar följa en diskussion, får du inga meddelanden om nya inlägg.

  • Studerande kan också via sitt kugghjulsverktyg meddela om eventuella icke-sakliga inlägg.


Diskussioner om enskilda uppgifter

Enskilda uppgifter kan diskuteras. Man aktiverar en diskussion genom att klicka på pratbubblan. Här kan studerande till exempel be om hjälp med uppgiftens lösning. Andra studerande eller läraren kan kommentera och hjälpa.


Löysitkö etsimäsi vastauksen?