Studerande kan indelas i undergrupper på två sätt: med hjälp av funktionen Utvärdering av gruppmedlem och genom att tilldela uppgifter till färdigt skapade grupper.

Ett egentligt gemensamt skrivverktyg, i stil med det som Google Docs erbjuder, finns inte tillsvidare i Studeo. Vi rekommenderar användandet av de verktyg Google och Microsoft erbjuder för gemensamt arbete. Att behärska dessa verktyg är en väsentlig del av IT-kunnandet i samhället. Uppgifter kan formellt lösas i Studeo. Arbeten i olika molntjänster kan länkas i Studeos svarsfält.

Gruppindelning med verktyget Utvärdering av gruppmedlem

När de studernade jobbar i större eller mindre grupper, kan de utvärdera varandras arbeten och verksamhet som kamratutvärdering. Läraren kan på förhand dela in de studerande i mindre undergrupper. Det sker med verktyget Utvärdering av gruppmedlem.

Undergrupper och tilldelade uppgifter

Uppgifterna i ett kapitel kan tilldelas en undergrupp.

  1. Klicka först fram listan över uppgifter.

  2. Längst upp ovanför listan ser du en möjlighet att välja vem som tilldelas uppgifterna. Välj individuellt om du vill skapa en undergrupp.

  3. Ge undergruppen ett namn och Spara.

  4. Spara också själva uppgiften.

  5. I fortsättningen kan du tilldela den namngivna gruppen nya uppgifter. Du kan göra flera grupper.

Också enskilda uppgifter kan tilldelas undergrupper.

  1. Välj uppgift och tryck på kugghjulet.

  2. Välj "Tilldela enskilt".

  3. Kruxa för de studerande du vill ha med i gruppen.

  4. Du kan om du vill spara listan över studerande med ett namn du väljer. Kom ihåg att spara gruppen och uppgiften.


Löysitkö etsimäsi vastauksen?