Textavsnitt kan markeras med understeckningsverktyget. Verktyget kan aktiveras med ikonenen uppe på sidan. Val av Markera gör det möjligt att understrecka och kommentera

När texten markeras med musen eller pekplattan, dyker det upp en färgvalsmeny. Där kan man välja markeringens färg och dessutom kommentera om man vill.

När färgen väljs öppnas en kommentarsruta, där kommentarer om det understreckade kan göras. Rutan kan stängas av antingen genom att klicka utanför den eller genom att trycka på Enter.

Alla understreckningar med eventuella kommentarer lagras så, att det går att hitta dem med knappen Anteckningar i övre verktygsbalken kapitelvis. Anteckningarna kan också omformuleras. Ett tryck på soptunnan får anteckningen att försvinna.

Anteckningar läraren gör ses inte av de studerande.

Observera: Om dina understreckningar och anteckningar ser ut att ha försvunnit, beror det på att du lästillståndet uppe på skärmen.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?