På gruppens framsida kan information om och till gruppen skrivas in då arbetet börjar, men också i ett senare skede. Gruppen kan ges ett namn som gör det lättare att hitta gruppen i fortsättningen. Bedömningsgrunderna och den tid kursen är aktiv kan visas:

Både basinformationen och anslagstavlan kan försättas i skrivläge med pennan uppe till höger.

Anslagstavlan

Anslagstavlan är ett mångsidigt informationsverktyg. Här kan du:

 • Skriva in till exempel kalenderdata eller bädda in en aktiv kalender.

 • Nämna aktuella saker.

 • Kopiera in kapitelrubriker ur läromedlet innehållsförteckning som länkar till olika ställen i läromedlet.

 • Berätta mera om bedömningsgrunderna.

 • Bifoga filer, i till exempel pdf- eller ppt-formet.

 • Skriva in länkar till videomöten eller gemensamma dokument.

Anslagstavlan ses av de studerande på läromedlets framsida genast då läromedlet tas i bruk. Anslagstavlan kan bearbetas under hela arbetsperioden. Bilderna nedan visar en möjlig (och ganska saklig) uppläggning. Anslagstavlan kan också prydas med eventuella bilder. Den inbäddade kalendern är ett nyttigt inslag. Instruktioner om inbäddningen ges i slutet av artikeln.

Gruppens basinformation

 • Du kan ge din grupp ett namn och en förkortad benämning. Gruppnamnet ses av de studerande som ett nämn på läromedlet. Det rekommenderas att namnet väljs så, att det är lätt att identifiera gruppen bland andra grupper i samma läroämne. (Till exempel Psykologi PS1.1 hösten 2021 eller Filosofi FI2.1. 3/2021).

 • Du kan välja det läsår då läromedlet är i aktivt bruk i en grupp.

 • Bedömningsgrunderna kan skrivas ut. Då anges vilken vikt eget arbete, prov och extra arbetsinsatser ges. (Framsteg kan kontrolleras på Sammanfattning-sidan). Bedömningskriterierna kan diskuteras i början av arbetsperioden, men deras inställningar kan ändras under arbetets gång. Det kan vara smart att börja med vikten 100 %:n för inlämningsuppgifterna, eftersom de studerande då ser sina framsteg i realtid. Provpoäng kan tas med i statistiken först då proven är avklarade. Om man inte gör så här, förvrängs den statistik över framsteg de studerande ser. Det är viktigt att berätta hur detta fungerar.

 • Visa korrekta svar ... kan kryssas av om man vill. Om rutan är kryssad för, vilket är grundinställningen här, kan de studerande se svars- och lösningsförslg genast de lämnat in en uppgift. Det kan möjligen leda till kopiering av korrekta svar. Därför föredrar en del lärare att stänga av möjligheten. Då bestämmer läraren upgiftsvis när svaret får visas, till exempel efter uppgiftens "deadline".

 • Genom att kryssa av rutan Tillåt nya medlemmar att ansluta sig till gruppen med anslutningsnyckel kan man förhindra nya medlemmar att ansluta sig.

 • Valet Gruppen är aktiv gör att de studernade kan lösa uppgifter på egen hand. Observera att avaktivering inte är identiskt med att dölja en grupp. En grupp kan gott vara dold men aktiv!

Inbäddning av en kalender kan spara läraren en hel del möda. Eftersom någon sorts planering av arbetsperioden måste göras, kan det gärna göras så att kalendern skrivs ut. I exemplet har en Googlekalender använts:

För att bädda in kalendern, går man till de tre punkterna bredvid kalendernamnet till vänster på skärmen:

Här väljer man inställningar och delning.

Sedan får man bläddra sig fram till inbäddningskoden:

Kopiera koden (måla och tryck på Ctrl- eller Cmd-C).

Gå till Anslagstavlans editeringsruta i Studeo. Bädda in koden med hjälp av

"inbäddningsknappen".


Löysitkö etsimäsi vastauksen?