Du kan komplettera ett kapitel i ett Studeo-läromedel med eget innehåll. I slutet av varje kapitel finns en verktygslåda för detta. Du kan välja mellan "Extra innehåll" som är ett komplement till själva kapiteltexten, "Gruppens gemensamma innehåll", där studerande kan skriva in sina bidrag och bifoga filer, samt "Skolan gemensamma innehåll" där material för allmänt bruk lagras:

  • "Extra innehåll" kan läsas av alla i grupperna med anslutningsnyckeln. Du kan vid behov dölja materialet till exempel medan du bearbetar det (se nedan ).

  • Då du arbetar med "Gruppens gemensamma innehåll" är det bara den aktuella gruppen som kan ta del av innehållet. Här kan till exempel undergruppers arbeten lagras, så att alla ser dem.

  • Också studerande kan göra inlägg i det Gruppens gemensamma material.

  • "Skolans gemensamma innehåll" kan vara tillgängligt i olika grupper i framtiden.

Länkar, bilder, tabeller och inbäddade element kan placeras i det "Extra innehållet". Till exempel videon kan inbäddas med Inbäddningsverktyget. Iframe-koden kopieras och lagras i rutan knappen öppnar.

Hur kan läraren dölja sitt extra material?

Det går att kruxa för "Dölj för alla grupper" när materialet skapas första gången. Redan skapade material kan också döljas. Det sker med kugghjulet efter det färdiga materialet. Man väljer "Dölj från denna grupp". Också andra val är möjliga som bilden visar.

I de Gemensamma innehållen finns det en aning enklare editeringsverktyg än läraren har tillgång till i sina materialtillägg. Man kan ändå lätt bifoga filer genom att dra till en ruta avsedd för detta. Här kan man lagra PowerPoint- eller PDF-filer. Det går också bra att länka till eventuella yttre Google-dokument eller motsvarande här. Studerande kan aktivt lägga till eget material. Läraren har en möjlighet att moderera innehållet och ta bort icke-relevanta inlägg.

Frågan om upphovsrätt

När material bifogas är det skäl att tänka på materialets upphovsrättigheter: Till exempel delar av andra förlags läromedel får inte användas. Den som lägger till någonting bör ha rätt att använda materialet, också det bara sprids inom den egna gruppen. Det kan vara bra om läraren tar upp frågan med de studerande.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?