Pdf-filer kan läggas till i lärarens eget material, de gemensamma materialen och i lärarens egna uppgifter. Filen kan sedan öppnas med ett flertal apparater försedda med programvara för pdf-läsning eller webbläsare.

Också andra filtyper kan läggas till på motsvarande sätt. Till exempel arbeten lagrade Libre Office, Logger Pro, TInspire, Word, Excel med mera. När filen ska öppnas förutsätts att personen som öppnar den har programvaran för filen installerad på sin dator.

Du kan gå till väga på följande sätt då du lägger till en PDF-fil i lärarens eget innehåll, i de gemensamma innehållen, på Anslagstavlan eller i en uppgift.

1. Klicka på Lägg till en fil (se bilden) och välj en pdf-fil på datorn.

2. Dra filen till rutan som öppnas eller klick på texten för val av rättfil.

3. Filen laddas med sitt ursprungliga namn. Om du klickar på filens namn i editeringsläget, öppnas en ruta med en penna. Klicka på den om du vill ändra filens namn.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?