PowerPoint-filer kan läggas till som vanliga datafiler, men det finns ett några alternativa möjligheter (vilket också gäller en del andra datafiler). Filerna kan lagras så att en studerande kan ladda ner den för självständigt studium. Då krävs att datorn den studerande använder kan öppna PowerPoint-material.

Filen kan läggas till i det Extra materialet eller i Anteckningar, vilket gör att bara läraren kan öppna filen och under en lektion visa den för de studerande via en videokanon.

Alternativ 1: PowerPoint-bildspel kan sättas in som en textlänk. Då kan varje studerande i gruppen öppna den själv och studera den till exempel hemma.

Textlänkar kan sättas in på Anslagstavlan, i lärarens Extra material, i de gemensamma innehållen eller i egna uppgifter.


1. Klicka på Ladda upp en fil och välj PowerPoint-filen på din dator.

2. Överför filen. Du kan dra filen till rutan som öppnar sig om du vill.

3. Filen lagras med sitt ursprungliga namn, men om man klickar på namnet medan man är kvar i editeringstillståndet, kan namnet förändras med hjälp av pennan.

Alternativ 2. Powerpoint-bildspelet läggs till i Gruppens gemensamma innehåll

Om filen lagras här, kan den öppnas bara av den aktuella gruppen. Filen lagras på samma sätt som ovan, men i Gruppens gemensamma innehåll.

Alternativ 3. Powerpoint-bildspelet bäddas in till en integrerad del av läromedlet

Här kan det vara skäl att utnyttja en yttre tjänst, som Google Slides eller Slideshare.

PowerPoint-filen öppnad i en sådan tjänst, lagras med verktyget Infoga mediainnehåll Knappen ser ut så här:

Iframe-koden kopieras och klistras i i den ruta verktyget Infoga mediainnehåll öppnar. Också Youtube-videon och en del andra mediafiler kan bäddas in på samma sätt.

Det kan löna sig att göra inbäddningen i Lärarens Extra material. Då kan kommande grupper ta del av mediainnehållet.


Löysitkö etsimäsi vastauksen?