Läraren väljer kapitelvis vilka uppgifter som ska tilldelas de studernade. Uppgifterna kan tilldelas alla gruppmedlemmarna eller bara enskilda studerande i gruppen. Det här ger goda möjligheter till differentierad undervisning.

Gruppmedlemmarna kan svara på uppgifter utan att läraren tilldelat dem. Prestationsdata samlas då automatiskt in och läraren kan i Utvärderingsverktyget på övre balken ställa in Filter-funktioner för att följa med arbete och prestationer. Grundinställningen är att av läraren tilldelade uppgifterna bygger upp en poängsumma, om inte läraren väljer ett annat Filter-alternativ.

Så här tilldelar gruppen enskilda uppgifter

 1. Klicka på kugghjulet vid en uppgift och välj Tilldela uppgift.

 2. Uppgiften för en orange markering både på lärarens sida och gruppmedlemmarnas sida. Det är lätt att få syn på outförda uppgifter. Om du vill ta bort en uppgift från dem som tilldelats, klickar du på kugghjulet igen och väljer Ta bort tilldelning. Vid eller före tilldelningen kan man gå till Uppgiftens inställningar. Där kan man bland annat ställa in deadline och kanske ändra poängförslaget.

Så här tilldelar du många uppgifter på en gång

 1. Välj i rullgardinsmenyn ovanför uppgifterna alternativet Individuellt.

 2. Klicka för de uppgifter du vill tilldela. När du är klar går du tillbaka upp på sidan och trycker på

 3. Det går också att välja Alla eller Tidigare tilldelade uppgifter. Då väljs automatiskt samma uppgifter som i en äldre grupp man valt att kopiera inställningarna från. Om läraren planerar ge många uppgifter i ett kapitel, kan man starta med att välja Alla och bocka av dem man inte vill ha med.

 4. Det går också att tilldela uppgifter till enskilda studerande eller undergrupper på ett annat sätt. Om man väljer Tilldela enskilt (vid uppgiftens kugghjul eller med de tre punkterna ovanför uppgifterna) kan en eller flera studerande väljas ut i en lista (Namnen på bildens exempellista är bortklippta):

 5. Genom att klicka på Uppgiftens inställningar vid en uppgifts kugghjul eller med de tre prickarna uppe på sidan, ovanför uppgifterna, kan man justera en eller flera uppgifters inställningar.

Uppgiftens inställningar

Uppgiftens inställningar-menyn erbjuder ett antal möjligheter..

 • Uppgiften kan också här tilldelas alla, enskilda studerande eller namngivna grupper. En studerande känner igen obesvarade uppgifter med orange markering.

 • Du kan lägga till ett datum och klockslag för uppgiftens starttid. Vid starttidpunkten dyker uppgiften upp i listan över olösta tilldelade uppgifter. Uppgiften kan förstås bearbetas redan innan det.

 • Uppgiften kan också få en deadline. Efter det kan uppgiften inte besvaras.

 • I de datorkorrigerade uppgifternas fall kan man tillåta mera än ett svarsförsök.

 • Du kan avgöra om ett lösningsförslag eller svar ska visas genast då uppgiften lämnats in, eller först när du senare bestämmer att tiden är den rätta för det.

 • Du kan justera maximumpoängen. Undvik att göra det då en del av del studerande har svarat på uppgiften. Statistiken ger då oväntade resultat.

 • Du kan på en gång tilldela uppgifter till flera grupper.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?