Studeo erbjuder 12 olika uppgiftstyper. I en del uppgifter kan man dessutom ställa upp en döljbar tabell, vilket kan ses som ännu en uppgiftstyp..

Uppgiftstyper som kräver korrigering av lärare eller kamratutvärdering:

 • Fritt textfält: Svaret skrivs i ett textfält. Lämpar sig bra för kortare svar, där finslipning av svarets formulering eller till exempel bifogande av bilder inte är nödvändig. Läraren kan returnera svaret för komplettering. Läraren kan göra noteringar och kommentera svaret.

 • Medieuppgift: Har en omfattande editor. Bilder, filbilagor, länkar, matematiska formler, specialtecken, och tabeller kan läggas till ett svar. Svaret kan returneras för bearbetning. Läraren kan göra noteringar och kommentera svaret. Rekommenderas för mera omfattande essäsvar och andra svar som kräver både längre texter och andra element.

 • Matematisk lösning: Förutom att skriva text, kan den studerande använda en matematisk formeleditor, i praktiken identisk med den som används i Abittiprov. Svaret kan också kompletteras med skärmdumpar och bilder (kopiera-klistra in). Svaren kan returneras för bearbetning. Läraren kan göra noteringar och kommentera svaret. Filbilagor är inte möjliga på samma sätt som i medieuppgiften, vilket underlättar korrigerandet. Inlämnade filer tar lång tid att öppna i en större grupp. Vissa inlämnade filtyper är svåra att öppna! Studerande glömmer att ge lärare läsrättigheter osv.

 • Formulär: Studerande fyller i formulärsfälten. Uppgiften kan inte ännu returneras för komplettering.

Datorkorrigerade uppgifter

Läraren kan via uppgiftens inställningar (kugghjulet) ställa in hur många gånger en studerande kan svara på uppgifte.

 • Fyll i fälten: Fälten fylls i eller alternativ väljs med en rullgardinsmeny. I vissa fall kan små skrivfel accepteras om svarsfälten är planerade så. Om en egen uppgift planeras, sätts svarsfält in med ikonen

  När fältet är insatt, kan inställningarna justeras. Det här är lite komplicerat och förtjänar en egen artikel!

 • Siffervärde med enhet: Uppgiftens svarsfält fylls i med enhet, till exempel 1kg eller 1000g. Det är möjligt att sätta in en felmarginal, inom vilken inga poängavdrag ges.

 • Flerval med många påståenden: Flera olika alternativ ges, varav ett är korrekt.

 • Åsikt: Flera olika svarsalternativ ges. Alla val ger poäng.

 • Kombinationsuppgift: Den som svarar kombinerar ord eller satser med definitioner eller satser längre nere i uppgiften. Detta sker genom att klicka på alternativen. Bilder som ska kombineras med en text kan möjligen sättas in.

 • Blandsvar: Uppgiften kan ha olika svarstyper i samma uppgift. Man kan till exempel ha en textdel och en mångvalsuppgift i samma helhet, eller kombinera texter med ifyllnadsluckor.

Andra uppgiftstyper

 • Uppgiftens inledning: En del uppgifter kan kräva en inledande text. De uppgifter som sedan besvaras följer som underuppgifter av typ a) b), c) .... . Här ska läraren notera att uppgiftsinställningar i den inledande delen (till exempel "2 tillåtna svarsgånger", inte automatiskt gäller underuppgifterna).

 • Uppgift (inget svar): Kan användas för att till exempel notera verksamhet i klass, som till exempel en diskussion. Inget svar inlämnas, men uppgiften markeras som genomförd.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?