Så här planeras uppgiften:

Läraren börjar med att aktivera en Ny uppgift.

 1. Välj Fyll i fälten. Observera! Dessa så kallade "luckuppgifter" kan bara skapas med uppgiftstypen "Fyll i fälten"! Om du matar in fält i till exempel en essäuppgift, kommer de studerande att se svaren i luckorna/fälten.

 2. Fältet eller luckan placeras in i rutan Uppgift med "fältverktyget" (se nedan):

3. Sedan följer fältets inställningar. Ett vanligt alternativ för Typ av svar är Ord eller fras. Här kan en viss flexibilitet åstadkommas genom att flera olika svar, åtskilda av ett kommatecken matas in i rutan. ( De studernade ser bara en tom ruta!). Som svar kan till exempel anges den fjärde, 4., 4 eller riksdagsval, kommunalval, presidentval.

Fältlängden bestäms enligt svarets teckenmängd.

 • Du kan i svarstypen för fältet Ord eller fras (skiftlägeskänslig) om du vill att till exempel namn skrivs med versal/"stor bokstav" som första tecken.

 • Ord eller fras (skrivfel accepteras) tillåter mindre stavfel, vanligen med ett felaktigt tecken, delvis beroende på hur långt svaret är. Om svaret till exempel är fem tecken längt, tillåts ett fel på ett tecken.

 • Exakt fras innebär att svaret exakt ska stämma överens med modellsvaret. Kommatering tillåts. Till exempel: "riksdagsval, kommunalval, presidentval" kunde vara det enda godkända svarsalternativet.

 • Rullgardin gör att på förhand definierade förslag dyker upp i en rullgardinsmeny.

  Proceduren är följande:

  • Starta en ny uppgift

  • Välj Fyll i fälten

  • Skriv sedan in en text där något alternativ lämnas öppet. Placera en lucka eller ett svarsfält där med:

  • Frågan/uppgiften formuleras. Alternativen skrivs in på sin rad. Tryck på LÄGG TILL ALTERNATIV för varje förslag. Till slut eller i något skede under arbetet väljs det korrekta svaret på nedersta raden. Det väljs bland de alternativ som redan fyllts i. Felstavade eller misslyckade alternativ kan tas bort, men detta gäller INTE det rätta alternativet. Ska det bort, måste det väljas om.

  • Klicka till slut på "Skapa".

Alternativen visas för de studerande i slumpmässig ordningsföljd.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?