I alla tilldelade datorrättade uppgifter är det möjligt att gå igenom uppgifterna steg före steg tillsammans med de studerande. Läraren kan alltså i klass eller vid distansundervisning och delad skärm gå igenom uppgifterna och förklarar svaren .

Att ta fram svaren steg för steg i en uppgift

  1. Välj en uppgift

  2. Välj Visa svar. Välj däremot INTE Visa alla.

  3. Klickan på svarsrutorna en efter en. Då visas antingen en tom ruta eller ett krux där ett korrekt svar visas. Så här kan en uppgift genomgås i lugn takt under en lektion i skolan eller per distans. Svaren kan diskuteras och frågor ställas. På bilden nedan är de tre första raderna genomgångna.

  4. Du kan också välja att visa alla svar på en gång, om tiden inte räcker till eller behovet för en grundligare genomgång inte finns. Välj då också "Visa alla".

Enskilda studerandes svar kan också gå igenom steg för steg.

  1. Välj en uppgift och klicka på kugghjulet. Välj Granska svar.

  2. Välj den elev i listan med vilken svaret ska diskuteras (gärna enskilt eller liten grupp). Tryck på symbolen

  3. Välj Visa svar

  4. Gör som ovan. På bilden nedan är de första två alternativen öppnade.


Löysitkö etsimäsi vastauksen?