Datorkorrigerade uppgifter kan besvaras upprepade gånger om läraren anser det befogat. Hur många gånger svar får lämnas in, kan läraren bestämma med hjälp av kugghjulet och Inställningar för uppgiften. En enhetlig inställning för en hel grupps uppgifter kommer möjligen att införas.

  1. Välj en uppgift direkt eller via övre balken "Individuellt". Välj uppgifter som automatiskt rättas av datorn.

  2. Justera inställningarna och välj "Skicka in".

Returnering av en datorkorrigerade uppgift kan göras om uppgiften helt ska besvaras på nytt

Datorkorrigerade uppgifter kan också raderas helt för en enskild studerande. Då kan uppgiften tilldelas samma studerande på nytt. En helt ny svarsomgång kan då inledas.

Det här sker vid granskning av uppgiften med Granska svar. Öppna sedan den enskilda studerandes bedömning med

och välj kugghjulet i den ruta som öppnas. Radera svaret.

Returnering av andra filtyper för ny bearbetning

Om uppgiften är av typ Fritt textfält, medieuppgift eller Matematisk lösning, kan uppgiften returneras för bearbetning. Gör då som ovan. Öppna den enskilda elevens bedömning och klicka på kugghjulet. Välj sedan Returnera för redigering.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?