Som lärare kan du i Studeo göra egna uppgifter, så att alla i gruppen och kommande grupper kan ta del av dem.

  1. Öppna uppgiftsdelen i ett kapitel med

  2. Klicka på "Ny uppgift"

3. Välj uppgiftens typ. Klicka till slut på "Nästa".

4. Du kan välja uppgiftens nivå och klass.

5. Ge gärna en rubrik och bestäm maximala poängen.

6. Du kan bestämma om de studerande ser uppgiften eller om du tills vidare vill låta den vara osynlig. Uppgifter i Utkast-tillstånd ser bara läraren.

7. Formulera Uppgiften i textrutan. Du kan sätta in eventuella lösningsTips, och utförligare Modellsvar. Alternativet Visa svar kan du använda om du vill ge ett kort numeriskt svar eller motsvarande, så att studerande kan se om de har resonerat korrekt. Det är främst lärare i matematiska ämnen som kan tänkas använda detta. Lösningens poängbedömning gör läraren sedan för det utförligare svaret i stil med modellsvaret.

8. Observera att uppgiften är ett utkast som inte syns innan du bockar av rutan "Utkast".

9. Glöm inte att Spara uppgiften.


Löysitkö etsimäsi vastauksen?