Som lärare kan du lägga till externa uppgifter i ett läromedel. Det kan vara fråga om grupparbeten, olika större projekt eller studiebesök, som du anser ska vara en del av slututvärderingen/bedömningen.

Om de externa uppgifterna ska vara en del av bedömningen och i så fall i vilken grad, bestämmer du själv.

Så här lägger jag till en extern uppgift:

  1. Gå till övre verktygsbalkens Utvärdering.

2. Välj där "Ny extern uppgift" med knappen till höger:

3. Uppgiften ges ett namn och en eventuell beskrivning.

4. När de studerande slutfört uppgiften, kan du klicka på pennan och poängsätta och eventuellt kommentera.


Löysitkö etsimäsi vastauksen?