Alla uppgifter i Studeos läromedel kan kopieras till de egna uppgifterna och till provuppgifter.

Kopiering till de egna uppgifterna

  1. Om du vill formulera om, förkorta eller komplettera en färdig Studeo-uppgift, är ett alternativ att först kopiera den till de egna uppgifterna.

  2. Välj uppgift och klicka på kugghjulet. Välj Kopiera som utkast till kapitel... . Uppgiften kopieras som ett utkast till det kapitel du väljer, eftersom den effektivaste metoden att bearbeta den är att först kopiera och sedan formulera om. Uppgiften blir synlig för studerande först då Utkast-rutan kryssas av. I samband med kopieringen ser du en lista över läromedlets kapitel, så att du kan bestämma vart uppgiftens kopia tar vägen.

  3. Gå sedan till den kopierade uppgiftens kugghjul och välj "Redigera uppgift". Du kan bestämma uppgiftens innehåll, klass, nivå, poängsättning, tips, visa svar och modellsvar samt lärarinstruktionerna.

  4. Kom ihåg att bocka av Utkast-rutan innan du sparar den färdiga uppgiften.

Kopiering till prov

Du kan också använda Studeo-uppgifter som provuppgifter. Då gör du så här

  1. Välj uppgift och klicka på kugghjulets alternativ "Kopiera till dina personliga provuppgiftsdatabas".

  2. Du kan göra förändringar i uppgiften också när den slutligen kopierats till ett prov.

  3. När du planerar ditt prov, kan du ta in uppgifter ur både dina privata uppgiftsdatabas, där den kopierade uppgiften finns, och ur läromedlets färdiga provuppgiftsdatabas.

Kopiering till skolans egen uppgiftsbank

Den här funktionen är på kommande.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?