Läraren kan gruppvis ställa in om tilläggsuppgifternas lösningar ska visas genast svaret lämnas in eller inte. Inställningen kan väljas på en på gruppens framsida i rutan om Basinformation. Rutan kan editeras med hjälp av pennan i övre högra hörnet:

Grundinställningen är att rutan är förkruxad och att uppgiftens lösning kan granskas direkt vid inlämning. Det kan vara bra för läraren att tänka igenom situationen. Om svaren kan ses med detsamma, finns risk för kopiering och spridning. Om svaren är dolda, måste de i princip öppnas uppgiftsvis, vilket innebär en del extra arbete.

Det går också att ställa in visningsmöjligheten uppgiftsvis. Då klickar man på kugghjulet vid en uppgift och väljer "Uppgiftens inställningar". Inställningen kan sedan ändras i vilket skede som helst.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?