Läraren kan bestämma inom vilket tidsintervall det är möjligt att svara på en uppgift. När tiden har nått deadline, registreras inte längre svar på uppgiften. Det är också möjligt att fastslå en starttid för inlämnandet.

Inställningarna nås med ett klick på uppgiftens kugghjul. Sedan väljs Uppgiftens inställningar. När man klickar på den nedan visade rutorna, får man fram en kalender, där tidpunkterna, datum och klockslag, väljs.

Deadline kan till exempel ställas vid midnatt dagen före en uppgift gås igenom under en lektion, eller precis före lektionsstart.

Starttiden kan till exempel ställas in efter avslutad lektion, om läraren vill att de studerande fokuserar på annat än uppgiften. När klockan passerar starttidpunkten, ser de studerande uppgiften i tilldelat tillstånd. Den markeras då med orangefärgad ram och kan ses på gruppens framsida. Uppgiften kan ses och besvaras även före det, men omarkerad

Tidpunkterna kan justeras i efterhand. Det är alltså möjligt att förlänga deadline vid behov, eller öppna svarsmöjligheten på nytt. Ett bestämt deadline-förfarande kan ur rättvisans synvinkel vara befogat.

De studerande ser tidsbegränsningarna i uppgiftens nedre del.

Det är inte obligatoriskt att fastställa ett tidsintervall för inlämning.

Du kan som lärare när som helst avsluta stänga av inlämningsmöjligheten för en enskild uppgift. Gå då till Utvärdering på övre verktygsbalken. Välj Uppgifter. Välj en uppgift och klicka på kugghjulet. Välj alternativet Stäng deadline för svar.

Kan en uppgift öppnas på nytt för enskilda studerande?

Tyvärr finns den möjligheten inte ännu. Den planeras för närvarande. Ett sätt att kringgå problematiken är att kopiera uppgiften och öppna kopian för enskilda studerande.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?