Studeoplattformen kan granska och automatkorrigera ett antal uppgiftstyper. Dessa uppgiftstyper är till exempel kombinationsuppgifter, mångvalsuppgifter och luckuppgifter, där en svarsruta är definierad.

Rena textlösningar, medialösningar och textlösningar där matematiska uttryck och formler ingår, kan korrigeras på de sätt som beskrivs i denna artikel.

Hur hittar jag de uppgifter som ska korrigeras?

Metod 1. Välj den uppgift du vill korrigera. Tryck på uppgiftens kugghjul och välj Granska svar. Du ser en lista över de studerande som finns i gruppen.

Du kan kommentera svaret och ge poäng på en och samma skärm. Utan att byta skärm kan du också kontrollera uppgiftens text och se eventuella modellösningar.

Metod 2. Använd övre verktygsbalken. Välj där Uppgifter eller Utvärdering och Uppgifter.

Välj sedan kapitel och uppgift. I övrigt sker rättandet på samma sätt som beskrevs ovan.

Metod 3. Om du vill arbeta med en enskild studerandes lösningar, väljer du Studerande eller Utvärdering och Sammanfattning på övre verktygsbalken.

Klicka på den studerandes namn. Då öppnas en sida där Uppgifter kan väljas. Bara den valda studerandes uppgiftslösningar visas nu.

Metod 4. På de gruppkort du hittar på din personliga inloggningssida ser du en orange markering på häfte-ikonen av antalet icke-korrigerade uppgifter. Genom att klicka på häftet öppnas en sida där uppgifter kan väljas för korrigering.


Löysitkö etsimäsi vastauksen?