Provverktyget i Studeo har på den nya plattformen utvecklats på basis av önskemål från användarnas sida. Den här artikeln har främst betydelse för lärare som använt Studeo och Tabletkoulu innan läsåret 2021-22. Här är de centrala förnyelserna:

  • De studerande besvarar provfrågorna och lämnar sedan in provet som helhet i stället för en uppgift i taget.

  • Provet avslutas automatiskt vid en på förhand vald tidpunkt. Om lösningar då inte lämnats in, utan finns med som utkast, kommer dessa att lagras som slutgiltiga svar på uppgifterna.

  • Provet har en markeringsruta som kan kopplas på till vänster om en studerandes lösning. Här kan lösningen kommenteras.

  • Ett avslutat okorrigerat prov kan returneras för ytterligare bearbetning genom att justera avslutningstidpunkten vilket kopplar det till de studerandes kugghjul.

  • Det korrigerade provet kan inte ses av de studerande innan läraren returnerar det i korrigerat skick.

    • Provreturneringen ("utgivningen") görs på en gång åt alla som deltagit i provet.

    • Ett korrigerat och returnerat prov kan inte inte returneras för ytterligare bearbetning. Det kan inte heller tilldelas en studerande som till exempel varit frånvarande vid provtillfället. Det man kan göra är att ta en kopia av provet och se till att studerande som missat provtillfället tilldelas kopian i stället. De frånvarande studerandena bör också tas bort från det ursprungliga provets deltagarlista.

  • Provverktyget har också en ny vitsordskalkylator. Vitsordet beräknas utgående från den procentuella poänggräns läraren valt för godkänt vitsord.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?