Instruktioner på svenska

Miikka Salavuo avatar Leif Ekrem avatar
41 artikkelia tässä kokoelmassa
Kirjoittanut: Miikka Salavuo ja Leif Ekrem

På vilket sätt skiljer sig den nya Studeo-plattformens provverktyg från den äldre versionen?

Nya Studeo-plattformens provfunktion
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tänään

Korrigering av uppgifter

Hur uppgifter korrigeras
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tänään

Hur en pdf-fil eller någon annan typ av fil läggs till i materialet

Infogande av en pdf-fil, fildelning, bifoga filer, Logger Pro, Libre Office, TInspire, Word, Excel
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tänään

Tidsintervallet inom vilket en uppgift kan besvaras

Deadline för en uppgift, starttid för en uppgift, tidsintervall för en uppgift
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Ska tillvalsuppgifternas lösningar ses direkt vid inlämning?

Dolda lösningar
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Kopiering av uppgifter till egna uppgifter och prov

Omformulering av en Studeo-uppgift, Färdiga Studeo-uppgifter i prov
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Hur lägger jag till externa uppgifter

Vad är en extern uppgift?
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Uppgifternas nivåindelning

Uppgiftens nivå
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Kan jag göra egna uppgifter?

Egna uppgifter, tilläggsuppgifter
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Kan en uppgift besvaras flera gånger?

Antal gånger en uppgift kan besvaras.
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Förändring av poängsättningen för en uppgift

Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Genomgång av datorrättade uppgifter tillsammans med studerande

Datorrättade uppgifter, genomgång av uppgifter
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Planering av egna uppgifter av typen "Fyll i fälten"

Svarsalternativ med "Fyll i fälten"
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Uppgiftstyper

Typer av uppgifter
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Uppgifternas färgkoder

Färgade ramar runt uppgifterna
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Hur man ger respons eller feedback på ett kapitel

Respons, feedback
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Hur döljer jag en grupp på min hemsida?

Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Hur läraren tilldelar uppgifter

Tilldelning av uppgifter
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Hur en PowerPoint-fil läggs till i material och uppgifter

Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Inbäddning av media i eget material eller i en uppgift

Inbäddning, media, egna innehåll, gruppens gemensamma innehåll, anslagstavlan, uppgifter
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Hur kan man som lärare eller studerande bifoga eget material till ett kapitel?

Eget material, gemensamt material, skolans gemensamma material
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Gruppens basinställningar och anslagstavlan

Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Anteckningar i läromedlet

Anteckningar
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty yli viikko sitten

Understreckningar och anteckningar i texten

Understreckningar, markeringar och kommentarer
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty yli viikko sitten

Hur användarinformationen kan ändras

Information om användaren, profildata
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty tällä viikolla

Indelning av studerande i undergrupper

Kan man bilda undergrupper i en grupp?
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty yli viikko sitten

Kan en studerande använda Studeo-läromedel för självstudier?

Självstudier utan lärare
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty yli viikko sitten

Hur använder jag diskussionsforumet

Hur kan diskussioner föras i Studeo? Hur hanterar jag diskussionerna?
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty yli viikko sitten

Kopiering av uppgifter och innehållsförteckning till en ny grupp

Kan tilldelade uppgifter kopieras från en grupp en annan? Kan den omarbetade innehållsförteckningen överföras till en ny grupp?
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty yli viikko sitten

Ändringar i innehållsförteckningen

Hur kan innehållsförteckningen i ett läromedel omformas?
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty yli viikko sitten

Avlyssningsinställningen och andra hjälpmedel vid studierna

Hur gör man för att lyssna på läromedlets text? Vilka andra hjälpmedel finns det i Studeo? Hur kan läsandet av en text på rutan underlättas?
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty yli viikko sitten

Tre olika sätt att arbeta med ett läromedel

Läs, understrecka och lyssna
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty yli viikko sitten

Läromedlets struktur och grundfunktioner

Hur fungerar läromedlet?
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty yli viikko sitten

Anslutning till en grupp med det användarnamn och lösenord du använder i skolan

Hur ansluter man sig via MPASS med sitt vanliga användarnamn och lösenord i skolan?
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty yli viikko sitten

Hur en studerande tar ett läromedel i bruk

Aktivering av ett läromedel
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty yli viikko sitten

Hur två eller flera läromedel kan kombineras i en grupp

Innehållet i två eller flera läromedel kan kombineras
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty yli viikko sitten

En studerande kommer inte åt det av skolan införskaffade läromedlet

Problem med ta ett läromedel i bruk
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty yli viikko sitten

Hur läromedlen tas i bruk

Planering och aktivering av ett läromedel
Leif Ekrem avatar
Kirjoittaja: Leif Ekrem
Päivitetty yli viikko sitten

Att logga in med skolans koder

Hur fungerar identifiering med MPASS? Kan man logga in med skolans koder?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Jag har glömt mitt lösenord eller användarnamn

Vad ska jag göra om jag har glömt mitt lösenord eller användarnamn? Om en studerande har glömt sitt lösenord, hur får hen ett nytt?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Bedömning

Hur bedöms de studerandes prestationer?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten