Ryhmän etusivulla voi muokata sen tietoja opetuksen alkaessa, mutta myös jälkeenpäin. Ryhmälle voi antaa nimen ja määritellä, missä jaksossa oppimateriaalia käytetään.

Voit muokata ilmoitustaulua ja ryhmän perustietoja klikkaamalla kynätyökalua.

Ilmoitustaulu

Paras työkalu ryhmälle tiedottamiseen. Täällä voit:

 • luoda aikataulut taulukkomuodossa,

 • kertoa ajankohtaisista asioista,

 • kopioida sisällysluettelosta lukujen otsikkoja linkeiksi lukuihin maalaamalla luvut sisällysluettelosta oikealta puolelta ja kopioimalla sekä liittämällä luvut ilmoitustauluun,

 • julkaista arviointikriteerit opiskelijoille,

 • lisätä tiedostoja, kuten pdf:iä ja ppt-esityksiä,

 • luoda linkkejä videotapaamisiin tai yhteisiin dokumentteihin.

Ilmoitukset näkyvät opiskelijalle ryhmän etusivulla heti julkaisun jälkeen. Ilmoitustaulua voi muokata myös opetuksen aikana.

Ryhmän perustiedot

 • Voit antaa ryhmälle haluamasi nimen ja lyhenteen. Ryhmän nimi näyttäytyy opiskelijalle ikään kuin oppikirjan nimenä. Ryhmän lyhenteessä suositellaan tunnistetta, jolla erotat ryhmän muista saman oppimateriaalin ryhmistä. Tämä tunniste voi olla esim. luokan tunnus (Äidinkieli 7A 2021) tai jakson ja ryhmän tunniste (esim. GE2.2/2021).

 • Voit valita haluamasi lukuvuoden, jonka aikana oppimateriaalia ensisijaisesti käytetään.

 • Voit valita arvioinnin painotukset. Nämä määrittelevät, millä painoarvoilla kokeita, tehtäviä ja ulkopuolisia tehtäviä painotetaan kokonaisarvioinnissa (Edistyminen Yhteenveto-sivulla). Aluksi suosittelemme käyttämään 100 %:n painotusta tehtävissä, sillä tällöin opiskelijat näkevät etenemisensä reaaliaikaisesti. Koepisteisiin kannattaa asettaa painotus vasta kokeiden jälkeen, sillä muutoin ne vaikuttavat näkyviin kokonaispisteisiin vääristävästi.

 • Näytä oikeat vastaukset -valintaruudusta voi valita, näkevätkö opiskelijat oikeat vastaukset ja mallivastaukset heti vastattuaan vai vasta sen jälkeen, kun ne palauttaa näkyviin tehtävän tarkistusikkunasta. Tämä asetus on päällä oletuksena. Asetuksen voi laittaa päälle tai pois koska tahansa. Opiskelijoille on hyvä tiedottaa, jos asetuksen vaihtaa kesken kurssin.

 • Valitsemalla pois rastin kohdasta Salli ryhmään liittyminen liittymisavaimella rastin pois klikkaamalla on mahdollista estää uusien jäsenten liittyminen ryhmään.

 • Ryhmä on aktiivinen -valinta mahdollistaa tehtävien tekemisen. Jos ryhmä on ei-aktiivinen, tehtäviä ei voi enää tehdä.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?