Täytä kentät -tehtävän luonti

Opettaja voi luoda aukkotehtäviä Tehtävät-osion yläosasta valitsemalla "luo tehtävä".

 1. Valitse tehtävätyypiksi Täytä kentät. Huom! Aukkotehtäviä ei voi luoda millään muulla tehtävätyypillä. Jos syötät täytettäviä tekstikenttiä esim. Vapaa tekstivastaus -tehtävätyyppiin, näkyy tehtävä opiskelijoille valmiiksi oikeilla vastauksilla.

 2. Aukko luodaan täytä kentät -tehtävän Tehtävänanto-ikkunan editorista syöttökenttä-työkalulla:

3. Sen jälkeen valitse vastauksen tyyppi. Yleisin tyyppi on Sana tai lause. Jos haluat sallia useamman oikean vastauksen, jaottele vastaukset pilkulla, esimerkiksi neljäs, 4., 4. Tällöin esimerkin vastauksessa oikeaksi vastaukseksi hyväksyttäisiin mikä tahansa sanoista eduskuntavaalit, kuntavaalit tai presidentinvaalit.

Valitse vastauskentän pituus sen mukaan, miten pitkiä vastauksia on odotettavissa. Kaikkein lyhyin vastaustyyppi soveltuu 1-2 merkin vastauksille.

 • Voit myös valita vastaustyypit Sana tai lause (merkkikoko tärkeä), jos haluat, että esim. erisnimi tulee olla kirjoitettuna isolla kirjaimella.

 • Sana tai lause (kirjoitusvirhe sallittu) sallii yksittäisten merkkien mittaiset virheet, riippuen lauseen pituudesta. Esimerkiksi alle viiden merkin vastauksesta sallitaan vain yhden merkin virhe.

 • Täsmällinen lause -vaihtoehdossa vastauksen tulee olla täysin sama kuin asetettu oikea vastaus. Toisin kuin sana tai lause-tyyppi, täsmällinen lause voi sisältää kieliopillisia pilkkuja: "eduskuntavaalit, kuntavaalit, presidentinvaalit" olisi siis ainoa hyväksytty oikea vastaus.

 • Monivalinta -vastaustyyppi luo pudotusvalikkotehtävän. Se tehdään seuraavalla tavalla:

  • Valitse ensin vastauksen tyypiksi Monivalinta

  • Lisää sen jälkeen vaihtoehtoja syöttämällä vaihtoehdot "Lisää uusi vaihtoehto" - kenttään.

  • Valitse oikea vastaus alinna olevasta valikosta.

  • Klikkaa "luo".

Voit muokata aukoissa olevia sisältöjä kynätyökalulla, joka ilmestyy, kun klikkaat aukkoa.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?