Studeossa on 12 erilaista tehtävätyyppiä. Lisäksi joissakin tehtävissä voi hyödyntää piilotustaulukkoa, jolloin syntyy ikään kuin uusi tehtävätyyppi.

Opettajan tarkistusta tai vertaisarviointia edellyttävät tehtävät:

 • Vapaa tekstivastaus: Opiskelija vastaa tehtävässä olevaan vastauskenttään. Sopii varsinkin lyhyemmille vastauksille, joissa tekstiä ei tarvitse muotoilla eikä esimerkiksi liittää kuvia vastaukseen. Opettaja voi palauttaa vastauksen opiskelijalle täydennettäväksi. Opettaja voi tehdä vastaukseen merkintöjä ja kommentteja.

 • Mediavastaus: Sisältää editorin, jonka avulla vastaukseen voi liittää kuvia, liitetiedostoja, linkkejä, matemaattisia merkkejä ja taulukoita. Vastauksen voi palauttaa opiskelijalle täydennettäväksi. Opettaja voi tehdä vastaukseen merkintöjä ja kommentteja. Suositaan kaikille essee-tyyppisille ja muille pidemmille vastauksille. Vastauksen voi palauttaa opiskelijalle täydennettäväksi.

 • Matemaattinen ratkaisu: Opiskelija vastaa tehtävään abittikokeista tutulla editorilla. Tehtävään voi lisätä matemaattisten merkkien lisäksi myös kuvakaappauksia (kopioi-liitä -toiminnolla). Vastauksen voi palauttaa opiskelijalle täydennettäväksi. Opettaja voi tehdä vastaukseen merkintöjä ja kommentteja.

 • Lomake: Opiskelija täyttää lomakkeen kentät. Tätä tehtävää ei toistaiseksi voi lähettää täydennettäväksi.

Konetarkisteiset tehtävät

Opettaja voi valita tehtävän asetuksista, kuinka monta kertaa opiskelija saa vastata tehtävään.

 • Täytä kentät: Opiskelija täyttää kentät tai valitsee kenttään oikean vaihtoehdon pudotusvalikosta. Joissain tapauksissa tehtävä hyväksyy myös pienet kirjoitusvirheet, jos niin on määritelty. Voit tutustua aukkotehtävien luontiin erikseen tästä artikkelista.

 • Numeroarvo yksiköllä: Tehtävässä on vastauskenttä, johon opiskelija syöttää vastauksen. Oikea vastaus on määritelty tietyllä yksiköllä. Esim. oikea vastaus voi olla 1kg tai 1000g. Tehtävässä on mahdollista myös syöttää virhemarginaali, jonka puitteissa tehdyistä virheistä ei vähennetä pisteitä.

 • Monivalinta monella väittämällä: Monivalintatehtävä, jossa tulee valita useasta väittämästä oikea.

 • Mielipide: Monivalinnoista koostuva mielipidekysely, josta opiskelija saa yleensä yhden pisteen kaikkiin kohtiin vastattuaan.

 • Yhdistely: Opiskelija yhdistää tehtävän yläosassa olevat sanat tai lauseet alapuolella oleviin määrityksiin tai lauseisiin klikkaamalla ensin jompaakumpaa vaihtoehtoa.

 • Sekavastaus: Sekavastaus voi sisältää useita eri vastaustapoja samassa tehtävässä. Tehtävässä voi siis muun muassa perustella esimerkiksi monivalintojen tai aukkotehtävän vastauksia avoimeen tekstikenttään.

Muut tehtävätyypit

 • Tehtävän johdanto: Joskus harjoituksella on johdanto-osuus, jossa esitetään tehtävänanto alatehtäville. Esimerkiksi tehtävä 1. voi olla johdantotehtävä, johon ei vastata, vaan vastaus annetaan 1a, 1b, ja 1c tehtäviin.

 • Tehtävä ilman vastausta: Esimerkiksi luokassa kasvokkain tapahtuva toiminta, keskustelualueen käyttö tai muu tehtävä, johon ei anneta suoraa vastausta, vaan tehtävä ainoastaan merkitään tehtäväksi.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?