Studeon oppimateriaaleissa on mahdollista antaa arvosanoja opiskelijoille. Voit hyödyntää kertyneitä arviointitietoja arvosanan antamisessa.

Studeo laskee koetuloksista arvosanan automaattisesti jokaiseen kokeeseen määrittelemäsi läpäisyprosentin perusteella. Lisäksi voit antaa opintokokonaisuudesta arvosanoja ryhmän jäsenille.

Arvosanan antaminen opintokokonaisuudesta

Arvosana-toiminnolla voit antaa esimerkiksi lukukauden tai kurssin päättöarvosanan tai kuvata opiskelijan yleistä etenemistä. Voit laskea toistaiseksi itse arvosanan edistymisprosentin perusteella, hyödyntämällä netistä löytyviä arvosanalaskureita, kuten http://opinnot.net/yleiset/arvosana.php tai https://nspire.fi/arvosanalaskuri/. Hakusanalla arvosanalaskuri löydät lisää arvosanalaskureita. Edistyminen-kuvaaja näyttää prosentteina, miten opiskelija on edistynyt. Edistyminen lasketaan sen mukaan, mistä suoritustiedosta opettaja on määritellyt sen koostuvan: Tehtävistä, kokeista ja ulkopuolisista tehtävistä. Pääset muokkaamaan painotuksia muokkaamalla ryhmän etusivulta ryhmän perustiedot kenttää. Voit laskea arvosanan tämän perusteella. Arvosana ei vaikuta edistymisprosentteihin.

Arvosana annetaan seuraavalla tavalla:

  1. Valitse yläpalkin tai kapeammalla näytöllä oikean sivuvalikon kautta Arviointi-valikosta kohta Arvosanat.

  2. Klikkaa Uusi arvosana-nappia.

3. Anna arvosanalle jokin nimi ja halutessasi kuvaus. Lisää opiskelijoille arvosanat ja mahdolliset kommentit. Paina lopuksi tallenna. Nyt arvosana näkyy opiskelijalla hänen Arviointi-sivullaan.

Koearvosanan antaminen

Studeo laskee kokeelle automaattisesti arvosanan. Kun klikkaat arvioitavan kokeen nimeä, pääset Kokeen tarkistus-sivulle. Kun klikkaat sivulta löytyvää "Määritä arvosanat" -nappia, voit määritellä kokeelle läpäisyprosentin. Arvosana lasketaan automaattisesti läpäisyprosentin perusteella. Voit halutessasi muuttaa arvosanaa myöhemmin vaihtamalla läpäisyprosenttia.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?