Yksi keskeisistä Studeon oppimateriaalien pedagogisista ideoista on tukea oppimista jatkuvan arvioinnin ja opiskelusta muodostuvan datan avulla toteutetun oppimisanalytiikan avulla. Jokainen tehtävä tuottaa arviointitietoa, nimenomaan formatiivisen arvioinnin näkökulmasta. Opettaja ja opiskelijat saavat jatkuvan näkymän opiskelun etenemiseen. Tämä tieto toimii myös yksilöllisen oppimisen tukena, auttaen opettajaa eriyttämään opetusta.

Tehtävät voi nähdä osana formatiivista arviointia, eli tehtävistä kertyvät tiedot ovat osaamisen kehittämisen tukena. Kokeista ja myös tehtävistä muodostuvan kokonaisedistymisen myötä opettaja ja opiskelija saavat kattavaa tietoa taas summatiivisen arvioinnin tueksi.

Arvioinnin yhteenveto

Arviointitieto kertyy Arvioinnin yhteenveto -sivulle ja sen välilehdille. Myös opiskelijalla on oman osaamisensa osalta pääsy samaan arviointitietoon kuin opettajalla. Yhteenvetosivulla näkyy opiskelijoiden edistymisen keskiarvo. Se näyttää prosentteina kaikkien opiskelijoiden edistymisen opettajan määrittelemien arvioinnin painotusten perusteella. Se huomioi myös sen, ovatko opiskelijat tehneet kaikki tehtävät: Vaikka opiskelijoilla olisi kaikki tehtävät oikein, mutta tehtäviä tekemättä, ei prosentti tällöin voi olla 100%.

Tehtävät

  • Tehtäviin vastaaminen tuottaa monipuolista tietoa opiskelijan osaamisesta koko opiskelun ajan.

  • Tehtävät on luokiteltu sen mukaan, millaisia taitoja niiden tekeminen harjoituttaa – tämä mahdollistaa opiskelijan eri taitojen kehittymisen arvioinnin. Tehtävät on myös jaoteltu tason mukaan perus-, syventäviin- ja soveltaviin tehtäviin.

Konetarkisteiset tehtävät

  • Studeon järjestelmä tarkistaa ison osan tehtävistä automaattisesti.

  • Opettaja voi määritellä, voiko tehtävien vastauksia korjata, jos niitä ei saa ensimmäisellä kerralla oikein.

Opettajan tekemä arviointi

  • Opettaja arvioi tehtävät, joita kone ei automaattisesti tarkista ja pisteytä.

  • Ulkopuoliset tehtävät: Ulkopuolinen tehtävä voi olla esimerkiksi jokin Studeon oppimateriaalien ulkopuolinen projekti. Opettaja voi arvioida opiskelijan osaamista ja antaa siitä pisteitä Studeon alustalla.

  • Opettaja voi myös antaa opiskelijalla osaamismerkkejä.

Vertaisarviointi

  • Tekstitehtäviä ja matemaattisia ratkaisuja voi myös vertaisarvioida (Mediavastaus, vapaa tekstivastaus, matemaattinen ratkaisu).

  • Studeon oppimateriaaleissa opiskelijoiden on mahdollista tehdä vertaisarviointeja toiminnasta esim. ryhmätöissä. Vertaisarvioinnin tarkoituksena on tukea sisältöosaamisen lisäksi myös tärkeiden taitojen kehittymistä. Näitä taitoja ovat esimerkiksi ajattelun taidot, informaatiotaidot, viestintätaidot tai luovuus. Näiden taitojen arvioiminen voi jo itsessään edistää oppimista merkittävästi.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?