Pääset tehtävät-sivulle yläpalkin arviointivalikon kautta. Tehtävät sivu näyttää tekemiesi rajausten perusteella annettuja ja/tai tehtyjä tehtäviä. Tehtävät näkyvät lukukohtaisen otsikon alla klikkaamalla otsikkoa.

Voit rajata sivulla näkyvät tehtävät seuraavilla tavoilla:

  • Kaikki (oletusasetus) näyttää ne tehtävät, jotka on annettu tehtäväksi kaikille, kohdistettu osalle opiskelijoista tai joissa on itsenäisesti tehtyjä vastauksia.

  • Voit rajata näkymään kohdistetut tai kaikille tehtäväksi annetut (vain tehtäväksi annetut, vain koko ryhmälle annetut, osalle kohdistetut tai vain valinnaiset eli itsenäisesti tehdyt tehtävät.

  • Voit rajata näkymään tehtävät tiettyjen lukujen perustella (rajaa luvuista X lukuun X).

  • Voit rajata sivulla näkyvät tehtävät sen perusteella, onko kyseessä opettajan tarkistama, vertaisarvioitava tai konetarkisteinen tehtävä.

  • Voit rajata näkymään vain perustehtävät, syventävät tai soveltavat tehtävät.

Tehtävien arviointi tehtävät-sivun kautta

Klikkaamalla luvun otsikon alta löytyvää tehtävää, pääset pisteyttämään ja kommentoimaan opiskelijoiden vastauksia. Tehtävät, joilla on aikaraja tai jotka on annettu vertaistarkistettavaksi, ilmaistaan erillisellä ikonilla. Sivulla näkyy myös tehtävän keskiarvo koko ryhmän osalta, tieto tehtyjen tehtävien määrästä suhteessa annettuihin, tieto tarkistamattomista tehtävistä sekä tehtävän asetusvalikko.

Klikkaamalla ratasvalikkoa, voit lisäksi määritellä erikseen asetuksia:

  • Voit poistaa tehtäviä annetuista tehtävistä

  • Kohdistaa niitä opiskelijoille

  • Päättää vastausajan

  • Määritellä tehtävien asetuksia.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?