Voit tarkastella yksittäisen opiskelijan edistymistä ja suorituksia hakemalla aluksi opiskelijan tiedot Opiskelijat-pikalinkin kautta tai menemällä arvioinnin yhteenvetonäkymään yläpalkista (tai kapeammalla näytöllä oikeasta sivuvalikosta).

Klikkaa opiskelijan nimeä esiin tulevasta listasta Arviointi-sivulla. Näet yhteenvedon opiskelijan sen hetkisestä edistymisestä ryhmässä.

Pääset myös tarkastelemaan yksityiskohtaisesti tehtäviä, kokeita, itsearviointeja, vertaisarviointeja, arvosanoja sekä osaamismerkkejä eri välilehtien kautta.

Edistyminen

Kun opiskelija tekee tehtäviä, kokeita tai ulkopuolisia tehtäviä, niistä kertyy pisteitä. Pisteet esitetään kokonaisedistymisenä prosenttien muodossa ja ne perustuvat asettamiisi painotuksiin ja antamiisi tehtäviin. Jos olet asettanut kokeiden ja harjoitusten painotukseksi 50% ja 50%, ja opiskelija saa kokeista 90/100 ja tehtävistä 80/100, näkyisi edistymisprosenttina tällöin 85%. Laskenta on reaaliaikaista, eli perustuu sen hetkiseen tilanteeseen.

Tekemättömät tehtävät vaikuttavat edistymisprosenttiin. On siis tärkeää huomioida, että jos tehtäviä on tekemättä, ei edistyminen vastaa silloista osaamista, eikä prosenttiluku voi olla 100%, vaikka kaikki tehdyt ja tarkistetut tehtävät olisivat täysin oikein.

Osaaminen tehtävissä

Edistymis-laatikon viereinen laatikko kertoo tarkemmin, miten opiskelija on edistynyt eri taitojen osalta. Nämä taidot kuvaavat oppiainekohtaisesti niitä taitoja, joita tehdyt tehtävät oletettavasti kehittävät.

Näytettävien tietojen rajaaminen

Voit tehdä tietojen yläpuolelta rajauksia ja voit määritellä, mitä tietoja sivulla näytetään ja mihin näytettävät tiedot perustuvat.

  • Voit rajata näytettävät tiedot tiettyjen lukujen perusteella (esim. luvusta 2 lukuun 3.5).

  • Voit rajata näytettävät tiedot tehtävänantojen perusteella. Tällöin edistyminen ja muut arviointitiedot perustuvat esimerkiksi vain kaikille annettuihin tai vain itsenäisesti tehtyihin tehtäviin (vain valinnaiset).

  • Voit rajata näytettävät tiedot vain konetarkisteisiin, opettajan tarkistamiin tai vain vertaisarvioitaviin tehtäviin.

  • Voit tehdä rajauksen tehtävien tason perusteella (perus-syventävä-soveltava).

  • Voit näyttää vain tarkistamattomat tehtävät tai viimeisen viikon aikana vastatut tehtävät.

Edistymiseen vaikuttavat arviot

Kuten yllä todettiin, edistymisprosentti kuvaa edistymistä eri osa-alueilla, opettajan määrittelemien painotusten mukaan. Yhteenveto-sivun alaosassa näytetään tarkemmin, mistä edistymisprosentti kussakin ryhmässä ja kunkin opiskelijan kohdalla koostuu.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?