Opiskelija voi arvioida omaa osaamistaan, tehtävien vaikeustasoa, motivaatiota ja uuden oppimista. Itsearviointilomake löytyy jokaisesta luvusta ja sen saa näkyviin tekstin viereen Itsearviointi-napista.

Opettaja voi antaa itsearvioinnin myös tehtäväksi, jolloin lomakkeeseen ilmestyy oranssi pallo. Jokaisessa luvussa olevan lomakkeen alla on Anna tehtäväksi-nappi, jota painamalla opiskelijat saavat tiedon tehtävästä. Opiskelija saa myös etusivulleen ilmoituksen uudesta itsearviointitehtävästä. Opiskelija voi toki tehdä itsearviointeja, vaikka niitä ei ole annettu tehtäväksi.

Itsearvioinnin tuloksia voit tarkastella Arviointi-näkymässä. Klikkaamalla Luku-sarakkeessa olevia otsikoita, näet myös avoimet vastaukset itsearvioinneista. Tuloksissa näkyy sekä annettujen että oma-aloitteisesti tehtyjen arviointien tulokset. Voit antaa arviointisivulta myös uusia itsearviointitehtäviä oppimateriaalin eri lukuihin.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?