Kokonaisedistymisen seuraaminen

Pääset seuraamaan edistymistäsi yläpalkista löytyvän Arviointi-valikon kautta. Arvioinnin pääsivulta (valikossa Yhteenveto) näet ympyrässä kokonaisedistymisen prosentteina. Prosenttilukuun voivat vaikuttaa tekemistäsi tehtävistä, kokeista ja ulkopuolisista tehtävistä saadut pisteet opettajan määrittelemän painotuksen mukaan. Opettaja saattaa esimerkiksi määritellä, että kokeet vaikuttavat lukuun 60% ja tehtävät 40%. Jos et ole tehnyt kaikkia annettuja tehtäviä, luku ei voi olla 100%.

Edistyminen-laatikosta näet tarkemmin, mistä prosentti koostuu (Edistymiseen vaikuttavat arviot).

Itsenäisesti suorittaminen

Jos haluat nähdä pisteet myös itsenäisesti suoritetuista tehtävistä, klikkaa "Rajaa"-nappia ja valitse sieltä "Opettajan antamat ja valinnaiset". Rajaa-valikko löytyy niin tehtäville kuin yhteenvetonäkymäänkin.

Osaaminen tehtävissä

Studeon tehtävät on luokiteltu tehtävän tason ja myös sen perusteella, mitä taitoja niiden on tarkoitus kehittää. Osaaminen tehtävissä -laatikosta näet, miten olet edistynyt eri taidoissa. Näet myös, minkä tyyppisiin tehtäviin kannattaa keskittyä, jotta osaamisesi kehittyy kokonaisvaltaisesti.

Tehtävät

Tehtävät välilehdellä näet kaikki opettajan antamat tehtävät sekä myös itsenäisesti tekemäsi tehtävät. Jos et ole vielä vastannut tehtävään, sen numeron edessä on punainen pallo. Klikkaamalla tehtävää, pääset tekemään sen. Jos tehtävä on tehty, pääset klikkaamalla tehtävää katsomaan vastausta ja pisteitä, mikäli tehtävä on arvioitu. Näet myös tehtyjen tehtävien pisteet prosentteina lukukohtaisesti.

Opettaja on myös voinut määritellä, että tehtävien mallivastauksia ei näytetä ennen kuin kaikki ovat vastanneet tehtävään ja opettaja on julkaissut vastaukset.

Kokeet

Kokeet-välilehdellä näet tiedon tulevista kokeista ja tulokset jo tarkistetuista ja sinulle palautetuista kokeista. Voit tarkastella myös menneiden kokeiden osalta koevastauksia, jos opettaja on sen sallinut.

Itsearviointi

Näet koosteen tekemistäsi itsearvioinneista itsearviointivälilehdellä oikeassa palkissa. Voit arvioida omaa osaamistasi jokaisen luvun osalta. Opettaja voi antaa itsearvioinnin tehtäväksi, jolloin itsearviointilomakkeen reunaan ilmestyy oranssi pallo.

Vertaisarviointi

Vertaisarviointi-välilehdeltä löydät ryhmän vertaisarviointitehtävät ja niiden tulokset. Ryhmän vertaisarviointi on eri asia kuin tehtävien vertaisarviointi. Tässä arvioidaan ryhmän työskentelyä ja tietyn tyyppisen toiminnan esiintymistä. Jos olet esim. esittänyt hyviä kysymyksiä, hankkinut tietoa eri lähteistä, tukenut muita tehtävässä tai keksinyt ratkaisuja ongelmaan, voivat toiset ryhmäläiset antaa sinulle toiminnastasi hyvät pisteet.

Näet vertaisarviointitehtävän myös ryhmän etusivulla kohdassa Vertaisarviointi ja sen alla Tehtävän vertaisarviointi.

Osaamismerkit

Opettaja voi antaa sinulle osaamismerkkejä esimerkiksi tuntityöskentelystä. Näet saamasi osaamismerkit Arviointi-sivun Osaamismerkit-välilehdellä.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?