Opettajan on mahdollista kopioida edellisen ryhmän tehtävänannot ja sisältöjen järjestys uuteen ryhmään. Kopiointi tapahtuu uuden ryhmän luomisen yhteydessä. Tehtävänannot eivät kuitenkaan aktivoidu koko oppimateriaalin osalta, koska tämä poistaisi käytöstä jatkuvan arvioinnin ja aiheuttaisi oppilaalle jopa satojen tehtävien tehtävätulvan. Sen sijaan opettaja voi antaa samat tehtävät kuin kopioidussa ryhmässä aina luku kerrallaan yhdellä komennolla.

Miten tehtävänannot ja sisällöt kopioidaan?

1. Etsi kotisivulta ryhmä, josta haluat kopioida tehtävänannot.

2. Valitse oppimateriaalikortin oikean alareunan ratasvalikosta "uusi ryhmä".

3. Valitse esiin tulevasta ikkunasta, mitä haluat uudelle ryhmälle kopioida.

Voit valita, kopioituvatko aiemmin opetetusta ryhmästä:

  • Omat tehtävät

  • Omat sisällöt

  • Tehtävänannot

  • Sisällysluettelo, jos sitä on muokattu.

4. Tämän jälkeen voit valita jokaisen luvun tehtävät-osion yläosan pudotusvalikosta valinnan "Aiemmin annetut" ja klikata Anna tehtäväksi.

Voit myös halutessasi klikata tiettyjä tehtäviä pois annetuista tai antaa uusia tehtäviä uudelle ryhmälle. Sinun ei siis ole välttämätöntä antaa uudelle täysin samoja tehtäviä kuin aiemmalle ryhmälle, vaikka oletkin kopioinut tehtävänannot. Jokaisen tehtävän vieressä on ruutu, johon voit merkitä tehtävän annetuksi tai ei annetuksi.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?