Oppimisen tavoitteet

Onnistunut oppiminen alkaa tavoitteiden määrittelystä. Tavoitteet asetetaan oma taso huomioiden. Tavotteiden asettaminen auttaa opiskelijaa pohtimaan omaa nykyosaamistaan, käsityksiään opittavasta aiheesta ja oppimisestaan sekä asettamaan realistisia tavoitteita. Tavoitteiden asettamisen on todettu vaikuttavan merkittävästi oppimistuloksiin.

Studeon oppimateriaaleissa on määritelty tavoitteet lukukohtaisesti. Voit valita tavoitteet tai itsearviointilomakkeen näkymään sisältöjen vieressä oikeassa palkissa.

Osassa oppimateriaaleja luvun tai jakson tavoitteita on voitu tarkentaa myös johdantotekstissä. Joissain materiaaleissa tavoitteet asetetaan tehtävässä, joka on yleensä täytettävä lomake.

Itsearviointi

Tavoitteiden saavuttamista voidaan arvioida tekemällä itsearviointi. Itsearviointi voidaan tehdä valmiilla itsearviointilomakkeella, joka löytyy kaikista luvuista. Vaihtoehtoisesti itsearviointi voidaan tehdä kyseistä oppimateriaalia varten räätälöidyllä tehtävällä, joka on usein monivalintatehtävä tai lomake ja joka on luokiteltu itsearviointi-tehtäväluokkaan.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?