Studeossa on käytössä tehtävien versiointi.

Kun opettaja muokkaa tehtävän sisältöjä tai muuttaa tehtävän maksimipisteitä, siitä syntyy aina uusi tehtäväversio. Vanhat tehtäväversiot jäävät talteen.

Miten tehtäväversiot toimivat?

 • Tehtäväpalstalla opettajalle näytetään aina uusin tehtäväversio. Opiskelijalle näytetään uusin tehtäväversio niin kauan kuin hän ei ole alkanut vastata tehtävään.

 • Kun opiskelija alkaa vastata tehtävään, vastaus lukittuu sillä hetkellä näkyvissä olevaan tehtäväversioon. Vastauksen maksimipisteet lukittuvat myös tällä hetkellä voimassa olevaan pistemäärään. Opiskelijalle näytetään tämän jälkeen oletusarvoisesti aina tämä tehtäväversio.

 • Aiemmin jätetty vastaus näytetään opiskelijalle aina sen tehtäväversion kera, johon vastaus on jätetty.

 • Opiskelijan vastatessa konetarkisteiseen tai lomaketehtävään, josta on olemassa uudempi versio, hänelle näytetään viesti “Tehtävää on päivitetty. Voit vaihtaa päivitettyyn tehtäväversioon tai lähettää jo tekemäsi vastauksen. Jos vaihdat päivitettyyn tehtäväversioon, menetät nyt tekemäsi vastauksen.” ja hän voi halutessaan vaihtaa uusimpaan tehtäväversioon. Tällöin kuitenkin aloitettu vastaus tyhjenee.

 • Avovastauksille (vapaa tekstivastaus, mediavastaus, matemaattinen ratkaisu) näytetään aina uusin tehtäväversio, koska vastauksen muoto ei muutu, joten ei ole vaaraa, että tehtävän muokkaus rikkoisi aiempia vastauksia.

 • Jos vastaus on tehty vanhaan tehtäväversioon, näkyy opettajalle tästä ilmoitus tarkistusnäkymissä. Yksittäisen vastauksen tarkistusnäkymässä näytetään aina kyseinen tehtäväversio. Koko ryhmän vastausten tarkistusnäkymässä näytetään uusimman tehtäväversion tehtävänanto, mallivastaus ja muut mahdolliset tiedot.

 • Kun tehtävää muokkaa, näkyy muokkaustilassa pudotusvalikko, josta voi palauttaa vanhan tehtäväversion.

Pisteytys ja versiointi

 • Vastaushetkellä voimassaolevat pisteet tallentuvat oppilaan vastaukseen hänen aloittaessaan vastauksen muokkauksen. Pisteet haetaan joko ryhmäkohtaisista tehtävän asetuksista, jos opettaja on ne siellä asettanut, tai suoraan tehtävästä. Tästä seuraa, että eri opiskelijoilla voi olla samasta tehtävästä eri maksimipisteet.

 • Voit pisteyttää tehtävän koska tahansa uudelleen ryhmäkohtaisesti Tehtävän asetuksista, jolloin myös olemassaolevien vastausten pisteet skaalataan uudestaan uusien maksimipisteiden mukaan. Opettaja voi valita dialogissa mihin ryhmiin skaalaus tehdään, jos hänellä on useita aktiivisia ryhmiä.

  • Jos maksimipisteet asettaa nollaksi, kaikkien vastausten pisteet nollataan, eikä uudelleenpisteytys sen jälkeen enää ole mahdollista koska data on hävinnyt.

  • Pisteiden muutos tehtävän muokkausvalikossa ei vaikuta vastausten pisteisiin. Tämä siksi, etteivät vanhojen ryhmien suoritustiedot muuttuisi. Tästä tulee myös tehtävän muokkausdialogiin varoitus.

Miksi versiointi on käytössä?

 • Studeossa voimme muokata tehtäviä myös lukukauden aikana ilman, että työn alla olevat tai vanhat vastaukset särkyvät. Esim. täyttökenttiä ja monivalinnan väittämiä voi lisätä ja muokata vapaasti. Vanhalla alustalla aiempien vastausten näyttö meni tällöin rikki ja jos opiskelijalla oli vastaus työn alla, sen lähetys epäonnistui.

 • Pisteytystä voi myös muuttaa vaikuttamatta vanhoihin suoritustietoihin. Tämä ei ollut aiemmin mahdollista.

 • Tehtävän senhetkisten maksimipisteiden tallennus vastaukseen sallii olemassaolevien vastausten pisteiden automaattisen skaalauksen muutettaessa pisteytystä jälkikäteen.

 • Versioinnin päälle voidaan tulevaisuudessa rakentaa uusia toimintoja, jotka vaativat näitä tietorakenteita. Esimerkiksi vastausten uudelleenpisteytys tehtävän korjauksen jälkeen voi tulla nyt mahdolliseksi, ja paljon muuta.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?