Tehtävät

Miten tehtäviä annetaan ja miten niitä kohdistetaan? Yleistä tietoa tehtävistä ja niiden käytöstä.

Miikka Salavuo avatar
15 artikkelia tässä kokoelmassa
Kirjoittaja: Miikka Salavuo

Tehtävien antaminen opiskelijoille

Miten annetaan tehtäviä opiskelijoille?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Tehtävien kohdistaminen

Miten tehtäviä voi kohdistaa? Miten tehtävien avulla voi eriyttää?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Tehtävien tarkistaminen yhdessä oppilaiden kanssa

Voinko tarkastaa tehtäviä oppilaiden kanssa vastaus kerrallaan? Voinko piilottaa yksittäisiä kohtia ja paljastaa niitä yksitellen?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Voiko tehtäviin vastata uudelleen? Miten palautan tehtävän opiskelijalle muokattavaksi?

Voiko opiskelija korjata tehtävien vastauksia? Voiko hän tehdä tehtävän monta kertaa?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Tehtävien värikoodit

Annetut, tehdyt tai kohdistetut tehtävät tunnistaa eri väreistä. Mikä väri tarkoittaa mitäkin?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Täytä kentät -tehtävän luominen

Miten luon aukkotehtävän opiskelijoille?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Tehtävätyypit

Minkälaisia tehtäviä Studeon oppimateriaaleissa on? Mitä tehtävätyyppejä Studeon oppimateriaaleissa voi käyttää?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Tehtävän pisteytyksen muuttaminen

Voinko muokata tehtävien maksimipisteitä? Voiko pisteytystä muuttaa?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Omien tehtävien luominen

Voinko luoda opettajana omia tehtäviä?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Tehtävän kopioiminen ja muokkaaminen

Voinko muokata Studeon tehtävää? Voinko luoda Studeon tehtävästä oman tehtävän?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Tehtävien vastausten näyttäminen ja piilottaminen

Voiko tehtävien vastaukset piilottaa, vaikka opiskelija onkin jo vastannut tehtävään? Miten opiskelijat näkevät oikeat vastaukset?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Miten tehtävät on luokiteltu

Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Ulkopuolisten tehtävien lisääminen

Miten lisätään osaksi arviointia harjoitus, jota ei tehdä Studeon oppimateriaalissa?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Vastausajan määritteleminen tehtäville

Voiko tehtäville asettaa aikarajan? Miten ajastan tehtäviä?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Tehtävien tarkistaminen

Miten tehtäviä tarkistetaan? Eri tapoja tehtävien tarkistamiseen.
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten