Oppimateriaalin käyttö

Yleisvinkkejä oppimateriaalien käyttöön eri kouluasteilla. Oppimateriaalien rakenne, kurssien hallinnointi ja muu yleinen toiminta.

Miikka Salavuo avatar Jani Ruohomeri avatar
18 artikkelia tässä kokoelmassa
Kirjoittanut: Miikka Salavuo ja Jani Ruohomeri

Oppimateriaalin rakenne ja perustoiminnallisuudet

Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Kuuntelutilan, lukutilan tai merkintätilan valinta

Miten voin tehdä merkintöjä? Miten voin kuunnella sisältöjä? Miten voin kopioida tekstiä?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Sisällysluettelon muokkaus

Voiko lukujen järjestystä vaihtaa? Voinko piilottaa yksittäisiä sisältöjä?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Ryhmien poistaminen

Voinko poistaa kokonaan vanhoja ryhmiä?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Oppimateriaalin PDF-version lataaminen

Voiko oppimateriaaleja tulostaa? Voiko oppimateriaalista ladata PDF-version? Voiko oppimateriaaleja opiskella ilman verkkoyhteyttä?
Jani Ruohomeri avatar
Kirjoittaja: Jani Ruohomeri
Päivitetty yli viikko sitten

Kuuntelutoiminto ja lukemisen apuvälineet

Miten Studeon oppimateriaaleja voi kuunnella? Mitä lukemisen apuvälineitä on tarjolla? Voiko tekstin kääntää toiselle kielelle?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Omien sisältöjen ja tehtävien siirto LOPS 2016 materiaalista vastaavaan LOPS 2021 materiaaliin

Miten voin siirtää omia sisältöjäni vanhasta materiaalista uuteen?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Tehtävien kopioiminen vanhasta ryhmästä

Voinko kopioida tehtävänannot edellisestä ryhmästä? Voinko kopioida muokatun sisällysluettelon uuteen ryhmään? Miten ryhmä kopioidaan?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Oppimateriaalien piilottaminen kotisivulta

Miten saan vanhat ryhmät pois kotisivuni näkymästä? Miten voin poistaa tai piilottaa oppimateriaaleja?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Keskustelutoiminnon käyttö

Miten Studeossa voi käydä keskusteluja? Miten keskustelutoimintoa voi käyttää?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Oppimateriaalien itsenäinen käyttö

Voiko oppimateriaaleja käyttää ilman opettajaa? Voinko opiskella studeon oppimateriaaleilla itsenäisesti?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Opiskelijoiden jakaminen ryhmiin

Miten opiskelijoita jaetaan ryhmiin? Voivatko opiskelijat työskennellä ryhmissä?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Sisällön alleviivaus ja kommentointi

Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Muistiinpanojen tekeminen

Miten muistiota käytetään? Miten tehdään muistiinpanoja? Missä muistiinpanot näkyvät?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Ryhmän asetusten ja ilmoitustaulun muokkaaminen

Milloin ryhmä on aktiivinen? Miten ilmoitustaulua muokataan? Miten arvioinnin painotukset määritellään? Voiko vastaukset piilottaa?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Palautteen antaminen oppimateriaaleista

Miten Studeolle annetaan palautetta, jos oppimateriaalissa on virheitä, esimerkiksi linkki on vanhentunut?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Käyttäjätietojen muokkaaminen

Miten omia käyttäjätietoja muokataan? Mitä tehdä, jos oppilaitos vaihtuu?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten

Siirtyminen uuteen alustaan

Siirtyvätkö tehtävät uuteen alustaan? Siirtyvätkö opettajan sisällöt nykyisestä alustasta uuteen?
Miikka Salavuo avatar
Kirjoittaja: Miikka Salavuo
Päivitetty yli viikko sitten