Vaikka 2000-luvulla syntyneet lapset ja nuoret ovat kasvaneet mobiililaitteiden ympäröimänä, voi pitempien asiatekstien lukeminen olla heille uusi kokemus. 

Oleellista on, että lukeminen on aktiivista toimintaa. Pelkkä passiivinen tekstin läpi lukeminen ei välttämättä jätä pysyvää muistijälkeä tai takaa asioiden ymmärtämistä. Alle on lueteltu keinoja, jotka helpottavat asioiden ymmärtämistä ja uuden opittavan asian liittämistä aiempiin käsityksiin. Lisätietoa lukemisen apuvälineistä löydät tästä artikkelista.

  • Lukiessa kannattaa alleviivata ja kommentoida esimerkiksi uusia käsitteitä tai tärkeäksi koettuja asioita. Kielten oppimateriaaleissa vieraita sanoja voi alleviivata ja kirjoittaa niiden käännöksiä merkintätyökalulla.

  • Lukemisen apuna voi käyttää digitaalista lukutikkua, joka tuo näkyviin vain luettavat tekstirivit.

  • Tekstin kokoa voi vaihtaa, ruudulla voi zoomata tai tuoda esiin pelkästään luettavan tekstin ilman videoita tai kuvia. Monessa selaimessa on ns. lukunäkymä, joka näyttää pelkän leipätekstin. Tällainen näkymä on myös osassa Studeon yläkoulun ja lukion oppimateriaaleja, ja se löytyy kuuntelutyökalusta.

  • Studeon oppimateriaalien tekstin voi tarvittaessa tallentaa pdf-muotoon ja tuolstaa siitä paperille halutut osat oppimateriaalista.

  • Oppimista voi tukea perinteisten muistiinpanovälineiden tai esimerkiksi miellekarttojen avulla.

  • Digiympäristöt mahdollistavat opittavan sisällön yksilöinnin ja eriyttämisen. Oppilas voi valita napin painalluksella esimerkiksi helpotetun näkymän tai syventävää lisätietoa aiheesta.

  • Opiskelija voi tehdä lukiessaan muistiinpanoja tekstin vieressä olevaan muistioon. Sinne voi halutessa kopioida tekstistä oleellisia osia ja tehdä itselleen tiivistelmän.

  • Tiedonhakua ja sen kriittistä analysointia kannattaa harjoitella järjestelmällisesti, koska se parantaa lukutaitoa. Studeon oppimateriaaleissa on runsaasti tehtäviä, joiden avulla opitaan tiedon käsittelyä.

  • Lukukokemuksen voi myös jakaa kaverin kanssa: sisällöistä voi keskustella luvun keskustelualueella, muistiinpanoja voi jakaa kaverilla ja kaverin tekstiä voi kommentoida.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?