Kun opiskelijat tekevät ryhmässä töitä, heidän on mahdollista arvioida toistensa toimintaa vertaisarvioinnin avulla. Vertaisarvioinnin perimmäinen tarkoitus on tukea tärkeiden taitojen kehittymistä ja kannustaa opiskelijaa toimimaan näitä taitoja kehittävällä tavalla. Siinä arvioidaan esimerkiksi informaatiotaitoja, sosiaalisia taitoja, vuorovaikutustaitoja ja erilaisia ajattelun taitoja. Taitojen arviointi voi jo itsessään edistää oppimista merkittävästi. Vertaisarviointi onkin yksi parhaista tavoista tukea taitojen kehittymistä.

Vertaisarviointi-toiminnossa on lomake, josta opettaja määrittelee, mitä taitoja kyseisessä ryhmätehtävässä arvioidaan. Taidot on rakennettu opetussuunnitelman laaja-alaisten taitojen ja ns. uuden vuosituhannen taidot -ajattelun perusteella (21ct skills). Ne siis perustuvat opetussuunnitelman lisäksi mm. EU:n ja OECD:n kehittämiin jaotteluihin tulevaisuudessa oleellisista taidoista.

Ryhmän jäsenten toiminnan vertaisarviointi on siis eri toiminnallisuus kuin tehtävien vertaisarviointi, joka löytyy tehtävien ratasvalikosta.

Miten annan opiskelijoille vertaisarvioinnin tehtäväksi?

Ryhmän vertaisarviointi -toiminto löytyy Arviointi-valikosta. Kun jaat opiskelijat ryhmiin, he voivat arvioida muiden ryhmäläisten toimintaa.

  1. Opiskelijat jaetaan ensin ryhmiin klikkaamalla "uusi ryhmäjako" -nappia. Voit luoda ensin laatikot +-merkillä ja raahata opiskelijoiden nimet esiin tulleelta listalta luotuihin laatikoihin.

  2. Nimeä ryhmä ja tallenna.

  3. Ryhmäjako tulee esiin sivulle. Klikkaa seuraavaksi "uusi vertaisarviointi".

  4. Nimeä vertaisarviointi ja valitse esiin tulevalta listalta arvioitavat taidot.

  5. Anna arviointitehtävälle aloitus- ja päättymishetket. Arviointilomake tulee näkyviin tehtävän aloitushetkenä ja vastaamismahdollisuus päättyy päättymishetkellä.

Miten opiskelija näkee vertaisarvioinnin ja vastaa kysymyksiin?

  1. Opiskelija näkee vertaisarviointitehtävän ryhmän etusivulla Vertaisarviointi-laatikossa sekä Arviointi-sivun Vertaisarviointi-välilehdellä.

  2. Hän klikkaa "tekemättä"-nappia ja täyttää lomakkeen.

Opiskelija näkee muiden tekemät arvioinnit arviointisivulla Vertaisarviointi-välilehdellä.

Ryhmän vertaisarviointi ei vaikuta arvionnin kokonaispisteisiin tai edistymisprosenttiin.

Huom! Jotta opiskelija voi lähettää tehtävän, tulee kaikki ryhmässä olevat arvioida. Poissaolijoita ei siis kannata lisätä ryhmiin. Ryhmiä ei toistaiseksi voi jälkikäteen muokata, koska jäsenen poistaminen poistaa myös tehdyt ja saadut arviot poistetulta opiskelijalta.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?