Tehtävät on luokiteltu seuraavilla tavoilla:

 1. Tehtävän tason mukaan perustehtäviin, syventäviin ja soveltaviin tehtäviin.

 2. Tehtäväluokan mukaan. Luokat tuovat esille, mitä taitoja tai minkälaista sisältöosaamista tehtävän tekeminen harjoituttaa.

Tehtävätasot

 • Tehtävätasoja on kolme: perustehtävä, syventävä- ja soveltava tehtävä.

 • Tasot kuvaavat tehtävien tasoa ja sisältöä. Tasot ovat oppimateriaaliin ja luokka-asteeseen suhteutettuja.

 • Tehtävien luokittelu tukee myös eriyttämistä.

 • Tehtävien taso näkyy sekä opettajalle että opiskelijalle. Taso kuvataan lyhenteillä tehtävän alaosassa: Pe (perustehtävä) , Sy (syventävä) tai So (soveltava).

 • Tehtävät on yleensä järjestetty luvun sisällä siten, että ensimmäisenä ovat perustehtävät, sitten syventävät tehtävät ja lopussa soveltavat.

Tehtäväluokat

 • Tehtäväluokilla pyritään kuvaamaan, mitä taitoja tehtävien tekeminen kehittää. Luokat ovat oppiainekohtaisia. Ne perustuvat mm. Bloomin taksonomiaan, mutta myös konkreettiseen tekemiseen ja osaamiseen, kuten kielitietoon tai tiedonhakuun.

 • Tehtäväluokkien tarkoitus on tuottaa informaatiota opiskelijoiden osaamisesta ja tukea opettajaa muun muassa opiskelijoiden eri osa-alueiden kehittämisessä. Ne tuottavat siis tietoa siitä, miten yksittäiset opiskelijat tai ryhmät ovat edenneet eri osa-alueilla.

 • Tehtäväluokat auttavat opettajaa eriyttämään ja yksilöllistämään opetusta. Opiskelijaa ne auttavat ymmärtämään omaa kehittymistään.

 • Kuhunkin tehtävään on mahdollista sisällyttää useampia tehtäväluokkia. Tehtävä voi siis samanaikaisesti harjoittaa esimerkiksi vuorovaikutusta ja kielitietoa.

 • Opettaja voi määritellä tehtäväluokan myös itse tekemäänsä tehtävään.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?