Studeon oppimateriaalit on suunniteltu sillä ajatuksella, että jokainen oppija tulee oppimistilanteeseen erilaisista lähtökohdista; yksikään oppija ei opi täysin samalla tavalla. Oppija voi asettaa itselleen tavoitteet eri osa-alueilla – kuten esimerkiksi kielitiedossa tai tiedon soveltamisessa – ja seurata edistymistään Studeon oppimateriaalissa.

Mahdollisuus seurata omaa edistymistä tekee oppimisesta yksilöllisen prosessin, jota opettaja voi ohjata. Tavoitteena on myös ohjata oppijaa ottamaan koko ajan enemmän vastuuta oppimisestaan ja tunnistamaan, miten osaamista voi kehittää eri osa-aueilla.

Tehtävien kohdistaminen

Jokainen tehtävä on luokiteltu niiden tason – perus, syventävä tai soveltava – mukaan sekä sen mukaan, minkälaista osaamista tehtävä on suunniteltu kehittämään.


Opettaja voi kohdistaa tehtäviä oppilaille ja ryhmille sen mukaan, miten oppilaat suoriutuvat erityyppisissä tehtävissä. Ohjeet tehtävien kohdistamiseen löydät täältä.

Studeon oppimateriaalien arviointinäkymässä näytetään ehdotuksena taitoja, joita sisältävistä tehtävistä oppija on suoriutunut hyvin. Näitä taitoja harjoittavissa tehtävissä voi siirtyä haastavampiin tehtäviin. Alempana näkyy niitä taitoja, joita oppijan tulisi vielä harjoitella. Tämän perusteella oppijalle voi valita perustehtäviä niistä tehtävistä, joissa harjoitellaan kyseisiä taitoja.

VINKKI: Myös vertaispalautetta voi hyödyntää oppimisen eriyttämisessä: Kohdista tehtävä vain kahdelle oppilaalle, joista toinen on edistynyt ja toinen tarvitsee apua.

Eriytetyt sisällöt

Useimmissa perusopetuksen sisällöissä on helpotettu näkymä, jossa tekstejä on lyhennetty ja selkeytetty. Oppilas, jolla on haasteita ymmärtää lukujen sisältöä, pääsee helpotettuihin sisältöihin klikkaamalla hehkulampun kuvaa sisällön vieressä.

Sisältöjä on myös eriytetty ylöspäin. Useimmissa oppimateriaaleissa on värillisiä avautuvia laatikkoja, joita klikkaamalla oppija voidaan ohjata tutustumaan tarkemmin ja syvemmin aiheeseen. Laatikoiden värit ja otsikot ovat sarjakohtaisia.

Useimmista luvuista löytyvä yhteenveto taas auttaa opiskelijoita kiteyttämään asioita ja toimii myös apuna niille, joilla on haasteita lukea pitkiä tekstejä.

Opettajan omat sisällöt ja tehtävät

Opettaja voi luoda omia sisältöjä ja tehtäviä, jotka sopivat juuri omille ryhmille. Tehtäviä voi jakaa myös osion tehtäväpankin kautta muille saman oppilaitoksen opettajille, mikä mahdollistaa koulukohtaisen eriyttämisen. Tuotetut sisällöt ja tehtävät tulevat näkyviin kaikissa ryhmissä, joilla kyseistä oppimateriaalia käytät. Opettajan sisältöjä voi lisätä jokaisen luvun alareunasta ja tehtäviä Tehtävät-osion yläosasta.

Oppilaan ohjaaminen eri vuosiluokkatason oppimateriaaleihin

Jos käytössä on useampien luokka-asteiden sisältöjä, niitä voi hyödyntää eriyttämisessä. Oppimateriaaleihin on mahdollista liittää sisältöjä myös toisista oppimateriaaleista. Jos esimerkiksi käytössänne on kaikki alakoulun matematiikan materiaalit, voi viidennen luokan sisältöihin liittää kertausta tarvitseville oppilaille kolmannen luokan sisältöjä ja tehtäviä. Yhdistäminen tulee tehdä käyttöönoton yhteydessä. Jälkikäteen se ei ole mahdollista.

Opettajan omaan sisältöön voi luoda linkkejä suoraan eri materiaalien sivuille. Tällöin myös oppilaalla tulee olla kyseisten materiaalien lisenssi käytössään, jotta hän pääsee linkitettyyn oppimateriaaliin.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?