Kokeen luominen

Opettaja koostaa kokeen haluamallaan tavalla koetehtävistä, joita voi valita:

  • oppimateriaalin koetehtäväpankista,

  • oppimateriaalin tehtävistä,

  • luomalla omia koetehtäviä tai valitsemalla aiemmin luotuja omista koetehtävistä tai

  • koulun tehtävistä (omat ja kollegan tehtävät).


Näin luot uuden kokeen

1. Klikkaa yläpalkista (tai kapeammilla näytöillä sivuvalikosta oikealta) Luo uusi koe.

2. Nimeä koe. Kannattaa nimetä koe tarkasti, jotta tiedät myöhemmin, mistä kokeesta on kyse.

3. Syötä kokeeseen tarvittavat tiedot. Määrittele, koska koe aukeaa opiskelijoille nähtäväksi ja tehtäväksi, ja koska se sulkeutuu. Huomioi, että koe ei näy opiskelijoille ennen kohdassa "Koe alkaa" määriteltyä aikaa. Voit muuttaa aikatauluja koska tahansa kokeen julkaisun jälkeen. Kokeen julkaisu ei siis vielä paljasta koetta opiskelijoille.

Ohjekenttään voit halutessasi syöttää tarkemmat ohjeet. Ohjekenttään ei kuitenkaan syötetä koekysymyksiä.

4. Kokeelle voi asettaa taustavärin, jotta opettajan on helpompi huomata, jos joku opiskelija poistuu kokeesta esimerkiksi hakemaan tietoa kokeessa, jossa kokeesta poistuminen ei ole mielestäsi sallittua.

5. Voit määritellä kokeelle läpäisyprosentin. Studeo laskee automaattisesti kokeelle arvosanan läpäisyprosentin perusteella. Voit muokata sitä myös myöhemmin tai asettaa prosentin vasta arvioidessasi koetta.

6. Luomalla kokeelle salasananan, voit varmistaa, että vain salasanan saaneet opiskelijat pääsevät kokeeseen. Se ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Jos et kohdista koetta (ks kohta 7.), voit salasanalla estää esimerkiksi muualla olevien ryhmän jäsenten pääsyn kokeeseen. Salasanan voi vaihtaa tai poistaa koska tahansa.

7. Voit kohdistaa kokeen valituille opiskelijoille samalla tavalla, kun kohdistat tehtäviäkin. Huomaa, että kun kohdistat kokeen tietyille opiskelijoille, eivät muut näe koetta tai tehtäviä, vaikka he olisivat kokeen aiemmin tehneet. Kun poistat kohdistuksen, tehtävät ja tulokset tulevat taas näkyviin kaikille. Jos koe on siis kohdistettu esim. kahdelle opiskelijalle, ei muiden arviointitiedoissa näy tietoa kyseisestä kokeesta.

8. Jos sallit kokeen jälkitarkastelun, opiskelija näkee omat vastauksensa ja mallivastaukset kokeen palautuksen jälkeen. Jos tätä kohtaa ei ole rastitettu, hän näkee ainoastaan pisteet ja arvosanan, kun koe on palautettu. Vastauksia tai pisteitä ei ole mahdollista nähdä ennen kuin opettaja on palauttanut kokeen arvioituna.

9. Klikkaa "seuraava" -nappia sivun yläosassa.

10. Valitse kokeen tehtävät.

Tehtävien valitseminen kokeeseen

1. Voit luoda omia tehtäviä valitsemalla Lisää koetehtävä.

2. Voit valita valmiista koetehtävistä valitsemalla joko jakson tai tietyn tehtävätyypin.

  • Nämä tehtävätyypit ovat aina oppimateriaalikohtaisia.

  • Voit lisätä myös tehtäviä oppimateriaalin tehtävistä tai omista tallentamistasi koetehtävistä tai koulun tehtävistä (omat tai kollegan koulun tehtäväpankkiin tallentamat tehtävät).

  • Tehtävien vastaukset näkyvät koetehtäväpankissa, jonka voit avata esim. toiseen välilehteen.

3. Kun löydät sopivan tehtävän, valitse "lisää kokeeseen".

4. Voit muokata tehtäviä oikeanpuoleisella palstalla, kun olet lisännyt niitä kokeeseen. Huomaa, että myöhemmin koetehtäviä ei ole enää tämän jälkeen mahdollista muokata. Muokkaus onnistuu toki perumalla julkaisu ja palaamalla takaisin kokeen muokkaustilaan.

5. Kun olet löytänyt sopivat tehtävät, voit vaihtaa niiden järjestystä raahaamalla tehtävää sen reunassa olevasta napista. Tehtäviä voi siirtää myös alatehtäviksi (esim.2a) raahaamalla niitä päätehtävän alla hieman oikealle.

6. Klikkaa "Seuraava". Seuraavassa vaiheessa voit vielä tarkastella koetta ja julkaista sen.

7. Klikkaa "Julkaise" -nappia oikeassa yläkulmassa. Huomioi, että julkaiseminen ei tarkoita sitä, että koe näkyy heti opiskelijoille. Näkyvyyden olet määritellyt edellisessä vaiheessa (kokeen aikataulu). Opiskelijoille tulee kuitenkin etusivulle ja arviointinäkymään (kokeet) tieto siitä, että koe on tulossa.

Kokeen muokkaaminen julkaisemisen jälkeen

Voit muokata jälkikäteen kokeen asetuksia eli kokeen nimeä, julkaisuaikaa, koealuetta, kohdistuksia, taustaväriä, salasanaa ja sitä, näkevätkö opiskelijat vastaukset kokeen palautuksen jälkeen. Voit myös poistaa koetehtäviä kesken kokeen tai sen jälkeen.

  1. Valitse "Kaikki kokeet" ylävalikosta

  2. Valitse kyseisen kokeen nimen kohdalta ratasvalikosta "Peruuta julkaisu". Voit huoletta tehdä sen. Koe ei katoa mihinkään.

  3. Tee muokkaukset ja julkaise koe uudestaan, kuten yllä kuvattiin.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?