Studeon alustan toimintojen hyödyntäminen

Sähköisten oppimateriaalien ja Studeon alustan avulla on mahdollista edesauttaa etäopetuksen toteuttamista, oppimisen hallintaa ja tiedon jakamista.

Opiskelun hallinta

 1. Ilmoitustaululla on mahdollista jakaa linkki esim. Google meets, Zoom tai Teams -kokoukseen.

 2. Opettajan antamat tehtävät näkyvät opiskelijan etusivulla. Tehtäviä ei tarvitse jakaa erikseen Wilmassa.

 3. Edistyminen tulee näkyväksi arviointisivulla niin opiskelijoille, opettajille kuin kodillekin.

Tehtävät

 1. Tehtäviä voi antaa ja kohdistaa opiskelijoille. Tieto uusista tehtävistä tulee opiskelijan tietoon kurssin etusivulla.

 2. Opettaja voi aikatauluttaa tehtäviä. Vastausajan voi esimerkiksi asettaa päättymään tietyn oppitunnin päätteeksi. Tehtävän määräajan voi asettaa tehtävän ratasvalikosta. Myös tehtävien "aukeamiset" eli tehtävänannot voi aikatauluttaa opiskelijoille.

 3. Lukukohtaiset tavoitteet löytyvät tavoitteet-painikkeen alta ja opettajan oppaasta. Tavoitteiden asettelu ja käsittely on entistä oleellisempaa, kun siirrytään etäopiskeluun. Oppitunti- tai päiväkohtaisia tavoitteita voi lisätä myös kurssin ilmoitustaululle.

 4. Opiskelijat voivat tehdä tehtäviä myös itsenäisesti. Opettajan ei tarvitse välttämättä merkitä tehtäviä läksyksi.

 5. Opettajalla on mahdollisuus antaa palautetta jokaisesta tehtävästä. Palaute välittyy suoraan opiskelijalle.

 6. Opettaja voi luoda etäopetukseen soveltuvia omia tehtäviä ja jakaa niitä myös muiden koulun opettajien kesken.

Opiskelun arviointi

 1. Opettaja voi helposti seurata opiskelijoiden tehtävien tekemistä ja etenemistä. Opiskelijat ja heidän vanhempansa näkevät, miten opiskelu etenee. Opiskelijoita on helpompi tukea opiskelussa, kun oppiminen tulee näkyväksi.

 2. Tehtäviä voi eriyttää (kohdistaa) arviointitiedon perusteella.

 3. Opettaja voi seurata, kuinka kauan opiskelija on viettänyt aikaa järjestelmässä. Käyttäjät-sivun asetuksista saa päälle Kello-aikanäytön. Voit ottaa ruutukaappauksen näytöstä ja seurata, onko edistystä tapahtunut esimerkiksi oppitunnin tai päivän aikana.

Opiskeluun liittyvä viestiminen

 1. Opiskelijoille voi välittää tiedotteita ryhmän ilmoitustaulun kautta

 2. Keskustelualueita voi hyödyntää laajasti mm. tehtävä- tai lukukohtaisissa viesteissä ja ohjeistuksissa. Keskustelualueella voi myös kysyä apua tai vinkkejä, jos ei täysin ymmärrä tehtävää.


Vertaistoiminnan avulla oppiminen

 1. Vertaisarvioinnin avulla opettaja voi hajauttaa arviointia opiskelijoille. Vertaispalaute tukee myös oppimista: toisen vastausta arvioimalla opiskelija saa uusia näkökulmia tehtävästä.

 2. Toiminnan vertaisarviointia voi hyödyntää ryhmän toiminnan arvioinnissa ja sitä kautta motivoida oppilaita toimimaan aktiivisesti, tavoitteiden mukaisesti ja vastuullisesti myös etäopiskelutilanteessa.

Sisältöjen rikastaminen ja muokkaaminen etäopetukseen soveltuvaksi

 1. Opettajan omaan sisältöön (sivun alareuna) voi lisätä etäopetukseen soveltuvaa sisältöä. Opettajan sisällöissä voi jakaa esim. linkkejä, jotka soveltuvat nimenomaan etäopiskeluun.

 2. Ryhmän yhteisiin sisältöihin voi lisätä ryhmäkohtaista sisältöä. Huom! Myös opiskelijat voivat tuottaa sinne sisältöjä.

 3. Ruutukaappausten jakaminen oppilaille voi tehostaa oppimista etätilanteissa.

Ideoita

"Joskus opiskelijoilla on huonot verkkoyhteydet. Silloin helpottaa, kun oppimateriaalinäkymää ei tarvitse striimata, vaan riittää vaikka pelkkä ääniyhteys ja opiskelijat voivat seurata omalta koneeltaan oppimateriaalia. Ulkoiset linkit voi jakaa vaikka opettajan sisällön kautta. Jos on tarvis katsoa esim. video, kukin katsoo sen omalta näytöltään ja opettaja antaa ohjeen, kuinka monen minuutin kuluttua palataan linjoille keskustelemaan. Toinen vaihtoehto on tehdä opettajan tehtävä, jossa video- tai muu tarvittava linkki on valmiina". Virpi Loikkanen, oppikirjailija.

"Screencastifyn avulla voi äänittää esim. historiantunnin tai kielioppitunnin, jossa hyödyntää Studeon valmiita esityksiä ja teoriaa ja jakaa videon opiskelijoille myöhemmin linkittämällä yhteiseen sisältöön. Erityisesti heikot tykkäävät videoista kun voi katsoa omaan tahtiin". Anna Puhakka, oppikirjailija.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?